Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Uudenmaan ELY-keskus kehittää nuorten osaamista hankkimalla innovatiivisia työvoimakoulutuksia (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskuksen tavoitteena on vähentää koronapandemian aiheuttamien taloudellisten seurausten takia lisääntynyttä nuorisotyöttömyyttä. Yksi keino nuorisotyöttömyyden nujertamisessa on hankkia työttömien ja työttömyysuhan alaisuudessa olevien alle 30-vuotiaiden nuorten käyttöön innovatiivisia työvoimakoulutuksia ensi vuodelle. Tällä hetkellä avoinna ovat tarjouspyynnöt liikunta- ja teollisuusaloille, luoville aloille sekä asiantuntijatyöhön tähtäävien nuorten koulutuksista.

Työvoimakoulutusten tavoitteena on kehittää nuorten osaamista työmarkkinoiden vaatimusten mukaiseksi. Koska halutaan löytää uudenlaisia tapoja tuottaa työvoimakoulutusta, tarjoaja määrittelee itse tarkan sisällön. Koulutukseen tulee sisällyttää työssäoppimista 20–70 prosenttia koulutuksen kestosta.

Liikunta-alan koulutuksen kohderyhmänä ovat nuoret, joilla on liikunnan alan tutkinto tai vaihtoehtoisesti jonkin urheilulajin tavoitteellista harrastuneisuutta tai valmennustaustaa ja joilla on tavoitteena liikunnan alalle kouluttautuminen, työllistyminen tai oman yrityksen perustaminen.

Teollisuusalan koulutuksen kohderyhmänä ovat eri teollisuuden alojen, esimerkiksi rakennusteollisuuden, kone- ja tuotantotekniikan sekä sähkö- ja automaatioalan, tehtävistä kiinnostuneet alle 30-vuotiaat työnhakijat, joiden osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita.

Luovien alojen koulutuksen kohderyhmänä ovat nuoret työnhakijat, joilla on esimerkiksi media-alan, kuvallisen ilmaisun, esittävän taiteen, musiikin alan, muotoilun tai taideteollisuusalan perus-, ammatti- tai AMK-tutkinto ja joilla on tavoitteena luovalle alalle työllistyminen tai oman yrityksen perustaminen.

Asiantuntijatyöhön tähtäävien koulutuksen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat asiantuntijatyötä hakevat työnhakijat, joiden osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita.

Jokaisen tarjouspyynnön enimmäisarvo on alle 400 000 euroa. Yksittäisen tarjottavan koulutuksen hinta tulee olla alle 60 000, josta osa maksetaan tulosperusteisesti eli asiakkaan työllistyessä, muuhun ammatilliseen koulutukseen jatkaessa tai aloittaessa yritystoiminnan. Tarjouspyynnöt ovat avoinna joulukuun alkuun saakka.

Tarjouspyynnöt löytyvät seuraavista linkeistä:

 

​Lisätietoja:

Kirsi Piispanen, erikoissuunnittelija, Uudenmaan ELY-keskus

0295 020 912 tai kirsi.piispanen@ely-keskus.fi