Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Maaseuturahoituksen tilannetiedote Uudenmaan ELY-keskuksessa (Uusimaa)


ELY-keskukseen on tullut paljon loppuvuoden tukien hakumahdollisuuksiin ja ensi vuoden maaseuturahoituksen tilanteeseen liittyviä kyselyjä. Asioita ei ole voitu ratkaista koronaepidemian, EU-rahoituspäätöksen viivästymisen ym. johdosta, mutta nyt asiat alkavat pikkuhiljaa edetä.

Haut jatkuvat kaikissa tukimuodoissa ilman katkoja vuodenvaihteessa

Ohjelmakausien väliin otetaan käyttöön siirtymäkausi, jolla turvataan rahoituksen jatkuminen ilman hakukieltoja, joita monesti on ollut ohjelmakausien välillä. Tämä koskee maaseudun hanke- ja yritystukea sekä maatilojen investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea.

Uudellamaalla ohjelmakauden 2014 –2020 varoja on jäljellä enää niukasti, mutta kuitenkin sen verran, että hakemuksia kannustetaan edelleen jätettävän. Ohjelmakauden 2014 –2020 rahoitus on ELY-keskuksessa sidottava tukipäätöksiin tämän vuoden aikana, mikä tarkoittaa, että käsittelyaika on tiukka – hakemusasiakirjat pitää siis olla hyvin kasassa, että tukea kannattaa nyt hakea. Jos tarvittavia lupia puuttuu, voi olla parempi hakea tukea vasta, kun kaikki asiakirjat ovat koossa – esimerkiksi ensi vuonna, jolloin ELY-keskus saa jakoon siirtymäkauden uusia rahoja. Ensi vuosi 2021 ja todennäköisesti myös 2022 mennään siis nykyisillä tukimuodoilla ja ehdoilla, ainoastaan valintajaksot voivat vaihdella ja käsittely- ja toteutusajat voivat tiukentua. Näistä tiedotetaan sitä mukaan, kun asiat varmistuvat.

Maaseutuohjelman yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitusta voi hakea normaaliin tapaan. Uusia rahoituspäätöksiä tehdään ja maksatuksia käsitellään koko ajan. Yritystuki on tarkoitettu maaseudun yritysten investointeihin, yritysten perustamiseen sekä yritysryhmän kehittämishankkeisiin.

Seuraava yritystuen valintajakso Uudenmaan ELY-keskuksessa päättyy 31.10.2020. Tämän valintajakson hakemuksiin tukipäätökset tehdään viimeistään 31.12.2020, mikä tarkoittaa, että hakemusten täydentämiselle ei juuri ole aikaa. Seuraava valintajakso päättyy helmikuussa 15.2.2021. Hakemukset, jotka jätetään ELY-keskukseen 31.10.2020 jälkeen, voivat saada tukipäätöksensä vasta huhtikuussa, tai heti kun rahaa on jälleen jaettavana ELY-keskuksessa. Siirtymäkaudella 2021–2022 yritysryhmähankkeet (myös pelkästään Uudenmaan alueella toteutettavat) käsitellään hanketukien hakujaksoissa. Leader-ryhmien yritystukien käsittelystä kannattaa tiedustella omalta Leader-ryhmältä.

​​​​Maatilainvestoinnit ja nuoren viljelijän aloitustuet

Myös maatilojen rahoitus jatkuu normaalisti ja hakujaksot pysyvät ennallaan myös ensi vuonna. Tarkennuksia tulee mahdollisesti tukikohteisiin. Maatilojen rakennetukien hauista ja ehdoista päättää Ruokavirasto. Käsittelyssä pyritään siirtymään täysin sähköiseen asiointiin – hakemus tehdään siis Hyrrään

Yhteystiedot:

  • Tony Lassas, tony.lassas@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 091 (yritystuet, maatilahankkeet)
  • Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 115 (yritystuet, maatilahankkeet)
  • Siina Viskari, siina.viskari@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 178 (yritystuet, yritysryhmähankkeet)
  • Markku Kuusinen, markku.kuusinen@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 087 (rakentamisen ohjeet ja säädökset)

Maaseutuohjelman kehittämishankerahoitus

Myös hanketukia voi hakea normaalisti. Kehittämishankkeet voivat olla yleishyödyllisiä kehittämis- tai investointihankkeita (esimerkiksi laajakaista), koulutus- tai tiedonvälityshankkeita, elinkeinojen kehittämishankkeita tai yritysryhmähankkeita. Leader-ryhmien hanketukien käsittelystä kannattaa tiedustella omalta Leader-ryhmältä.

Uudenmaan ELY-keskuksen seuraava hanketukihaku päättyy 22.1.2021. Siihen voidaan käyttää jäljelle jääneitä 2014–2020 rahoja, mikäli niitä jossain vielä on jäänyt käyttämättä - muutoin rahoitukseen valitut hakemukset jäävät odottamaan ”uusia” rahoja huhtikuulle. Jaossa olevaa rahoitusta ei tiedetä etukäteen, eikä muita ensi vuoden valintajaksoja ole vielä päätetty. Haku jatkuu kuitenkin keskeytyksettä ja kannustamme toimijoita hakemaan rahoitusta nyt myös kehittämishankkeisiin. Teemoista etenkin koronasta elpymistä edistävät toimet ovat toivottavia, mutta kaikki nykyisen ohjelman tavoitteet ja toimet ovat tulevalla siirtymäkaudella voimassa.

Yhteystiedot:

  • Juha Mäkinen, juha-k.makinen@ely-keskus.fi, puh.  0295 021 110

Maksatushakemusten käsittely

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee maksatushakemuksia saapumisjärjestyksessä. Maksatushakemus kannattaa tehdä HYRRÄ-järjestelmän kautta. Jos hakemuksen mukana on kaikki tarvittavat liitteet, sen käsittely nopeutuu. Ohjeita ja lomakkeita maksatuksen hakemiseen löytyy oheisen linkin kautta.

Tukien maksatukseen liittyvät asiat ensisijaisesti tähän s-postiin maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi  

Ongelmia investoinnin toteuttamisessa? - Ota yhteyttä ELY-keskukseen

Rahoitustukea saaneiden yritysten on oltava yhteydessä ELY-keskukseen, mikäli vaikuttaa siltä, että investointi uhkaa peruuntua, investointi ei etene suunnitellusti tai investoinnin toteutusaikataulu muuttuu.

ELY-keskus voi myöntää investoinnille tai hankkeelle jatkoaikaa voimassa olevien säännösten mukaisesti poikkeustilanteen perusteella. Hakijan on tehtävä asianmukainen jatkoaikahakemus ennen voimassa olevan toteutusajan päättymistä.

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaistuki (koronatuki)

Maatilat ovat voineet hakea kriisitukea koronaepidemiasta johtuvaan kassakriisiin kesästä lähtien ja tukea voi tämän hetken tietojen mukaan hakea aina 31.12.2020 asti. Tuettavaa yritystoimintaa on alkutuotannon lisäksi kaikki muu maatilalta käsin harjoitettava yritystoiminta – ehtona on, että toimintaa harjoitetaan saman y-tunnuksen alla kuin maataloutta. Tuen ehtona on myös, että talousongelmien on johduttava koronasta, yritystoiminnan on oltava kannattavaa ja yrityksessä on oltava yhteensä vähintään 6250 euron verran sellaisia juoksevia kuluja, joita ei voida perua, vaan jotka on maksettava ongelmista riippumatta.

Tuen saamisen perusteeksi ei riitä yrittäjän laskennalliset palkat tai saamatta jääneet tulot.

Yhteystiedot:

  • Tony Lassas, tony.lassas@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 091
  • Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 115

Tilaathan jo Uudenmaan maaseutuohjelman uutiskirjettä? Ellet, niin tämän linkin kautta se käy kätevästi!