Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia – maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeet, maatilarahoitus sekä viljelijätuet, päivitetty 22.7.2021 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut toimivat poikkeusaikanakin normaalisti. Asiantuntijamme tekevät etätyötä, joten olemme tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla virka-aikana. Asiakastapaamiset korvataan tarvittaessa Teamsilla. Lue täältä ajankohtaisia asioita maaseudun ja maatalouden tukiin liittyen.

Poikkeusrahoitus maaseudun yrityksille

Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen ja maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisen tuen kohderyhmänä ovat maatilakytkentäiset yritykset (harjoittavat maatalouden ohella muuta yritystoimintaa), maataloustuotteita jalostavat tai myyvät mikroyritykset sekä ne maatilat, jotka tuottavat ja myyvät maataloustuotteita. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Maaseudun yritysten  ja maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaista tukea voi hakea vuoden 2021 loppuun asti.  Molempia tukia haetaan HYRRÄ-järjestelmän kautta. Alkutuotannon tuen ehtoja on monipuolistettu 4.11.2020 alkaen tukirajojen ja tukikelpoisten kustannusten osalta. Myös maaseudun yritysten väliaikaisen tuen määrää on nostettu 31.12.2020 alkaen.

Maatalousyrittäjä voi käyttää koronatukien hakuprosessiin Neuvo2020-palvelua eli hakea siihen kilpailukykyneuvontaa.

Lue lisää:

MMM koronatuet yrityksille (ruokavirasto.fi)
TEM koronatuet yrityksille (tem.fi)

Yrityshankkeet

Maaseutuohjelman yritys- ja yritysryhmärahoitus on yritysten haettavissa normaaliin tapaan. Hakemukset käsitellään valintajaksoittain kahden kuukauden välein. Meneillään on valintajakso, joka päättyy 31.7.2021. Seuraava valintajakso päätyy 31.9.2021. Maaseudun yritykset voivat hakea tukea mm. investointeihin.

Käynnissä olevien yrityshankkeiden osalta maksatuksiin voi pyytää nopeutusta maksatuskäsittelijältä. Rahoitusasiantuntijaan kannattaa olla yhteydessä ja tarvittaessa hakea hankkeelle jatkoaikaa, mikäli koronavirustilanne vaikeuttaa esimerkiksi investoinnin ja perustamistoimenpiteiden tekemistä hankkeelle haetussa toteutusajassa. Jatkoaikaa haetaan muutoslomakkeella ja se myönnetään aina tapauskohtaisesti.

Kehittämishankkeet

Maaseuturahoituksessa on jatkuva haku, päätökset tehdään valintajaksoittain. Käynnissä oleva kehittämishankkeiden valintajakso päättyy 30.9.2021.

Mikäli toimija joutuu perumaan käynnissä olevan hankkeen tapahtumia tai matkoja koronavirustilanteesta johtuen, voidaan niistä syntyneet kustannukset hakea maksuun tietyin edellytyksin. Peruuntuneiden tai siirtyneiden tilaisuuksien korvausmahdollisuudet tulee selvittää ensisijaisesti lento- ja junayhtiöiden sekä matkavakuutuksen kautta. Perutuista tapahtumista ja matkoista aiheutuvat kulut ovat korvauskelpoisia niiltä osin, mihin ei voi saada palautusta tai hyvitystä muulla tavoin. Kustannusten tulee olla hankkeelle kohdistuvia. 
​​​​​​​
Hankesuunnitelman muutos tai jatkoajan hakeminen voivat olla perusteltuja, mikäli koronavirustilanne vaikeuttaa merkittävästi hankesuunnitelmassa aiottujen toimien toteuttamista. Näissä tilanteissa on hyvä ottaa yhteyttä rahoitusasiantuntijaan, autamme erilaisten ratkaisukeinojen löytymisessä.

Maatilarahoitus

Maatilarahoitus toimii normaalisti. Hakemuksia käsitellään Hyrrässä valintajaksoittain. Investointien osalta seuraava valintajakso päättyy 15.8.2021 ja nuoren viljelijän tuen osalta. ​​​​​​​Kehotamme viljelijöitä ensi sijassa sähköiseen hakuun. Mikäli rakennettava hanke ei ehdi valmistua määräaikaan mennessä, niin hankkeelle voi hakea jatkoaikaa lomakkeella 501. Jatkoaikaa on haettava ennen kuin hankkeen määräaika menee umpeen. Investoinnin toteutumista koskevissa ongelmatilanteissa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä maatilarahoituksen asiantuntijaamme.

Viljelijätuet

Viljelijätukiin liittyvää ajankohtaista tiedotusta voi seurata Ruokaviraston sivuilta.

Tarkastukset

Yritysten ja hankkeiden investointituet

Maaseuturahastosta rahoitettuihin investointeihin on niiden toteutumisen tarkastamiseksi tehtävä tarkastuskäynti paikan päällä. Koronavirustilanteesta johtuen investoinnin tarkastus pyritään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella tekemään muita vaihtoehtoisia keinoja hyödyntäen. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi maksatushakemukseen liitetyt (paikkatiedoilla) varustetut valokuvat, joista voidaan luotettavasti todeta, että investointi on toteutettu. Myös rakennusvalvontaviranomaisen antama loppukatselmuspöytäkirja voi toimia todisteena. 

Maatilavalvonnat

Euroopan komissio on valmistellut vuonna 2021 tehtäviä tarkastuksia koskevan poikkeusasetuksen. Ruokavirasto ohjeistaa vuoden 2021 aikana annettavissa viljelijätukien valvontaohjeissa koronatilanteen mahdollisista vaikutuksista tarkastustyöhön. Tarkastustyössä huomioidaan lisäksi THL:n ohjeistus ja paikallinen tautitilanne. Tarkastuskohteessa käytetään toiminnan kannalta riittävää suojavarustusta Ruokaviraston ohjeiden mukaan.

Elintarviketurvallisuuteen ja kasvinterveyteen liittyvät tarkastukset

Ensisijaisesti tehdään välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit. Sen lisäksi tehdään sellaisia tarkastuskäyntejä, joissa riski koronatartunnan leviämiseen arvioidaan olevan pieni tai hallittavissa esimerkiksi suojavarusteita käyttämällä. Arvioitaessa tarkastusten tekemistä huomioidaan tarkastuksen luonteen lisäksi paikallinen tartuntatilanne. Tilanteen arvioinnissa voidaan käyttää apuna mm. THL:n alueellista tilannekuvaa.

Luonnonmukaisen tuotannon tarkastukset

Vuoden 2021 osalta ohjeistuksessa ja valvonnan toteutuksessa huomioidaan pandemiatilanteen kehitys. Toimijaan otetaan aina yhteyttä ennen tarkastusta ja sovitaan käytännön järjestelyt, joiden avulla tarkastusten turvallinen toteuttaminen varmistetaan.​​​​​​​ Kaikki kohteet tulee kuitenkin tarkastaa vuoden 2021 aikana.

Asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät palveluhakemistosta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen etusivulta.

Seuraa meitä somessa: Maaseutupalvelut Facebookissa