Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Aluekehittämiskeskustelut alkoivat Kainuussa (Kainuu) 

Aluekehittämisen toimintamallissa säännöllisesti käytävät kehittämiskeskustelut ovat keskeisessä roolissa ja keskusteluilla vahvistetaan entistä enemmän alueiden ja valtion välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta. Valtion ja maakuntien välisillä keskusteluilla tuetaan alueiden kehittämistä. 

Kainuun ELY-keskus ja TE-toimisto osallistuvat keskusteluihin, joita Kainuun liitto ja maakuntahallitus koordinoivat. Aluekehittämisen keskustelut tulevat lakisääteisiksi vuonna 2021. Syksyn 2020 keskustelut käydään lain mukaisena kokeiluna. 

Keskusteluilla tavoitellaan valtion ja maakuntien yhteistä näkemystä alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä alueilla ja valtioneuvostossa. Keskustelujen lähtökohta on ajantasainen tilannekuva. Kainuun ELY-keskus on osallistunut tilannekuvan laadintaan.  

Kainuun aluekehittämiskeskusteluissa on kolme keskeistä teemaa:

​​​​​​​​​​
1) Osaavan työvoiman saatavuus
2) Kainuun saavutettavuus
3) Yritysten rahoituksen sekä investointien varmistaminen. 

Valitut teemat ovat horisontaalisesti merkittäviä, eri hallinnonaloja koskevia ajankohtaisia sekä sisällöllisesti ja taloudellisesti keskeisiä asioita. 

Kainuun aluekehittämisen keskustelut käytiin 10.11.2020. Kainuun liitto vastaa neuvotteluihin valmistautumisesta Kainuussa ja huolehtii siitä, että keskustelussa ovat mukana asiasisältöjen kannalta oleelliset tahot kuten ELY-keskuksen, TE-toimiston, kuntien ja kaupunkien, oppilaitosten, työ- ja elinkeinoelämän järjestöjen, kehittämisyhtiöiden tai muiden tahojen edustajat. Valtion puolelta keskusteluihin osallistuvat eri ministeriöiden johtavat viranhaltijat