Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yritykset pitävät kehittämisavustusta toimivana rahoitusmuotona

Yritykset ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä ELY-keskusten myöntämään kehittämisavustukseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tuore arviointi. Arviointikysely lähetettiin kaikille yrityksille, jotka ovat hakeneet avustusta vuosina 2014 -2019. Lisäksi kysely lähetettiin sidosryhmille ja ELY-keskusten rahoituskäsittelijöille. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 698 yritystä, 31 sidosryhmän edustajaa ja 25 ELY-keskusten maksatus- ja rahoitusasiantuntijaa.

Työllisyysvaikutukset myönteisiä

Kehittämisavustusta hakeneet yritykset arvioivat, että haku- ja myöntöprosessit toimivat hyvin, ja yritykset ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä ELY-keskusten tarjoamaan tukeen hakuprosessin aikana. Sähköisen asiointiprosessin koetaan helpottaneen hakemusten käsittelyä ELY-keskuksissa.

Kehittämisavustuksen työllisyysvaikutukset ovat arvioinnin perusteella positiivisia. Avustusta saaneisiin yrityksiin on palkattu enemmän henkilöstöä kuin verrokkiyrityksiin, ja työpaikat ovat luonteeltaan yleensä vakituisia ja kokoaikaisia. Arvioinnin mukaan noin puolet hankkeista ei olisi toteutunut lainkaan ilman avustusta. Yli puolet yrityksistä arvioi kehittämisavustuksen vaikuttaneen yritystoiminnan laajentumiseen ja kasvuun, ja lähes puolet yrityksistä arvioi kehittämisavustuksen vaikuttaneen myös kansainvälistymiseen.

Sidosryhmähaastattelujen perusteella kehittämisavustusta pidetään merkittävänä rahoitusmuotona erityisesti alueellisesta näkökulmasta, sillä avustus mahdollistaa yritysten tukemisen alueellisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin pohjautuen. Lisäksi haastatteluissa arvioitiin, että kehittämisavustus on alueilla jatkossa yhä tarpeellisempi EU:n maaseuturahoituksen pienentyessä.

Kehittämisavustuksen minimikoon nostolla lisää vaikuttavuutta

Arvioinnin mukaan yrityksen kehittämisavustuksen painotukset vaihtelevat alueellisesti ja kehittämisavustuksella rahoitetaan hyvin erityyppisiä hankkeita ja yrityksiä eri alueilla.

Kehittämisavustuksella on rahoitettu jossain määrin myös suhteellisesti ja euromääräisesti arvioituna pieniä hankkeita, mikä heikentää arvioinnin mukaan avustuksen tehokkuutta ja rajoittaa potentiaalista vaikuttavuutta. Arvioinnissa suositellaankin myönnettävän avustuksen minimikoon nostamista ja tähän liittyvän ohjeistuksen luomista. Lisäksi suositellaan myös rahoituksen ohjaamista nykyistä selkeämmin pienempien ja kasvavien yritysten riskipitoisiin hankkeisiin.

Lue lisää

Raportti: Yritykset pitävät kehittämisavustusta toimivana rahoitusmuotona (työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 16.6.2020)