Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yrittäjille apua koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin (Etelä-Pohjanmaa)

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ohessa apua tarjoavia tahoja:

ELY-keskusten yrityspalvelut joustavasti ja tehostetusti yritysten tukena

ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön  kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti. Myös avustusten ja tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan. http://bit.ly/ELYyritystentukena

Team Finland-verkoston organisaatiot joustavat yritysten muuttuvissa liiketoimintaolosuhteissa. Verkoston lisäksi monet muut valtionhallinnon toimijat ovat koostaneet tietopaketteja yrityksille koronavirustilanteesta, sen vaikutuksista ja toimenpiteistä, joita eri organisaatiot toteuttavat kriisin hillitsemiseksi. Katso eri toimijoiden tarjoamat palvelut, joissa huomioidaan muuttuva tilanne maailmanlaajuisesti: https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/

 

Suomen Yrittäjät on koonnut yrityksille kattavan tietopaketin koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta yritysten toimintaan. Tietopaketti löytyy sivulta www.yrittajat.fi/korona. Neuvontaa on lisätty erityisesti työnantajien ohjeistukseen, talousvaikutuksiin, tukitoimiin ja korvaus- sekä sopimusasioihin liittyen.

 

Myös Yritys-Suomen Talousapu puhelinpalveluun puh. 02950 24880 on lisätty vastauskapasiteettia. Talousvaikeuksien kohdatessa näihin ammattilaisiin kannattaa olla yhteyksissä:  https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb

 

BusinessFinland on koonnut sivuilleen myös infoa yrityksille koronavirukseen liittyen. Tämä löytyy linkkinä BF:n etusivulta ja osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/. Infosivuston tavoitteena on luoda kokonaiskuva koronaviruksen vaikutuksista suomalaisiin yrityksiin ja yhdistää yrityksiltä saatu palaute Business Finlandin ja Team Finlandin globaalin verkoston näkemykseen. Sivuston kautta yritysten on mahdollisuus lähettää myös kysymyksiä aiheesta. Rahoituksen osalta Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa. Tarvittaessa yritykset voivat lyhentää projektien sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli yritykset voivat saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata. Myös rahoitukseen liittyville rahoitusehdoille myönnetään joustavasti lisäaikaa.

 

Business Finland lanseeraa lisäksi kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Tietoa näistä löytyy osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

 

Finnvera on käynnistänyt myös toimia yritysten tueksi. Näistä löytyy tietopaketti sivulta: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille. Finnvera suhtautuu myös joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi.

 

Seudulliset yrityspalvelut ovat myös mukana talkoissa, ja suuntaavat nyt omia henkilöstöresurssejaan entistä enemmän kriisiytyvien yritysten auttamiseen, eli apua pitäisi löytyä myös alueellisesti. Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, SEKES ja SUK ovat valmistelleet  yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiksi. Keinoina alkuvaiheessa on muun muassa selvittää tarve ja mahdollisuus yhteistyöhön Finnveran ja ELY-keskusten kanssa yritysten rahoitushakemuksissa sekä selvittää missä asioissa tarvitaan yhteistyötä yrittäjiä edustavien organisaatioiden, kuntien, muiden kuntaorganisaatioiden ja eri viranomaisten kanssa.