Navigointivalikko
Uutiset 2018

Viisi täsmävinkkiä hankevalmisteluun (Lappi)

Moni maaseudun hankehakija pettyi lokakuun 2017 lopussa päättyneeseen maaseuturahaston hankehakuun: hakemuksia saatiin peräti 17 ja niistä vain kuudelle pystyttiin myöntämään rahoitusta käytettävissä olevilla määrärahoilla. Jos haluaa optimoida mahdollisuutensa seuraavilla kierroksilla, kannattaa muistaa ainakin muutama vinkki.

Vinkki 1: Ideasta suunnitelmaksi

Mitä maaseudun asioita haluaisit kehittää? Kenen kanssa? Mikä on tulos? Paljonko se maksaa? Jos pohdit näitä, istupa aloillesi ja ala tekemään hankesuunnitelmaa.

Hanketoimijan käsikirja on hyvä peruspaketti suunnittelun avuksi. Myös maaseutu.fi:stä löytyy paljon tietoa mahdollisuuksista, joita maaseuturahasto voi olla rahoittamassa.  

Vinkki 2: Testaa ideasi muilla

Hankesuunnitelmaa kannattaa aina myös luetuttaa muilla ja testata ideaa asiantuntijoilla. Kannattaa nähdä myös jonkin verran vaivaa ja selvittää, onko jo meneillään samanlaisia hankkeita. Lapin ELY-keskuksessa pyritään katsomaan, että resurssit käytetään tehokkaasti ja vältetään päällekkäisiä hankerahoituksia. Sen sijaan positiivista on, jos hankkeessa jo lähtökohtaisesti tehdään laajaa yhteistyötä ja on selvitetty, mihin kokonaisuuteen oma hanke asettuu.

Vinkki 3: Tutustu hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin ja peilaa hankesuunnitelmaasi niihin valmisteluvaiheessa

Rahoitettavien hankkeiden valintaa ohjaavat kuluvalla kaudella 2014–2020 valtakunnallisesti yhtenäiset valintaperusteet, joiden mukaan hankkeen eri osa-alueet pisteytetään. Käytännössä hanke saa pisteitä sen mukaan kuinka hyvin se nämä kriteerit täyttää. Rahoituskäsittelyssä hankkeet laitetaan pisteytyksellä paremmuusjärjestykseen ja sen jälkeen nähdään mihin hankkeisiin rahoitusta sillä valintajaksolla riittää. Tämän jälkeen hankkeisiin tehdään mahdollisimman nopeasti viralliset rahoituspäätökset.

Pistetaulukon maksimi on kolme (3) pistettä ja rahoitukseen vaaditaan vähintään yksi (1) piste jos hakuun varatut varat muutoin riittävät. Viime vuonna toukokuussa päättyneessä haussa vähiten pisteitä saanut rahoitettu hanke sai 1,4 pistettä, mutta lokakuun lopussa päättyneellä kierroksella jatkoon vaadittiin peräti 2,15 pistettä. Vuoden viimeisessä haussa hakemuksia oli siis paljon ja ne olivat hyviä. Hakija ei voi tietää etukäteen tuleeko hakuun paljon vai vähän hakemuksia, joten joka kierrokseen liittyy oma jännitysmomenttinsa.

Systeemi on sikäli armollinen, että samaakin hanketta voi hakea toisella hakukierroksella, jos siihen esimerkiksi palautteen perusteella tekee tarvittavia muutoksia.

Vinkki 4: Kärkiteemoilla on väliä

Tämän vuoden kaikilla hakujaksoilla kärkiteemana ovat yritysryhmähankkeet. Tällä hanketyypillä voidaan kehittää yritysten yhteistä toimintaa ja ryhmään voi tulla enintään kymmenen yritystä. Tavoitteena voi olla markkinointi-, myynti- tai tuotannollinen yhteistyö tai vaikka yhteisesti markkinoitava tuoteperhe.

Samassa hankkeessa voi tehdä myös mukana olevien yritysten yrityskohtaista kehittämistä kun se liittyy yritysten yhteiseen kehittämiseen. Tuki on 75 % ja hankkeeseen voivat osallistua sekä mikro- että pienet yritykset (työllistävyys enintään 50 henkeä). Matkailutoimialalla yritysten on oltava mikroyrityksiä.  

Lapissa yritysryhmähankkeita on saatu liikkeelle vasta noin kymmenkunta, vaikka juuri tällä hankemallilla saisi tehdä sekä omaa että yhteistä kehittämistä suurella tukiprosentilla. Yhteistyö näyttää siis edelleen olevan vaativaa: ELY-keskus voi auttaa etsimään yritysryhmähankkeelle ulkopuolista hallinnoijaa, jos yritykset saavat oman porukkansa kokoon ja niillä on tiedossa, minkälaista kehittämistä ne haluaisivat yhdessä tehdä.

Toisena kärkiteemana ovat hankkeet, jotka edistävät tuotteiden ja palveluiden kehittämistä painopistetoimialoilla kuten elintarvike-, hajautettu energiantuotanto- ja matkailualoilla. Tässäkin teemassa priorisoidaan hankkeita, joissa on mukana yrityksiä ja joissa pystytään osoittamaan yritysten kehittämistarve.

Kolmantena kärkiteemana viimeisellä hakujaksolla ovat kyläverkkohankkeet.

Vinkki 5: Kustannustehokasta kehittämistä

Tässä vuoden ensimmäisessä haussa rahaa on jaossa noin miljoonan euroa, toisessa haussa on 300 000 euroa ja kolmannessa noin 1,2 miljoonaa. Siksipä hankkeiden tulee olla kustannustehokkaita ja hyvin rajattuja, koska rahoituksen tulisi riittää mahdollisimman moneen uuteen avaukseen.

Periaatteessa hakuun saa ja voi jättää myös hankehakemuksia, jotka eivät näihin edellä mainittuihin kärkiteemoihin, mutta tähän mennessä rahoitusta on riittänyt vain kärkiteemojen mukaisille hankkeille.

Rahalla saa ja Hyrrällä pääsee!

Rahoituksen hakeminen tapahtuu sähköisen Hyrrä-palvelun kautta. Se ei ole vaikeaa, mutta ihan viimeiseen päivään ei hakemuksen jättämistä kannata jättää.

Toivomme saavamme arvioitavaksemme hyvin suunniteltuja hankkeita, joille on selkeästi osoitettu tarve ja tarkoin harkitut käytännön toimenpiteet. Maailmahan ei yhdellä hankkeella valmistu, mutta hyvällä yhteistyöllä ja määrätietoisella kehittämisellä päästään aina monta askelta eteenpäin. 

Toivottavasti näistä vinkeistä on apua hankeviidakossa. Jos joku asia jäi vielä mietityttämään niin ota yhteyttä – me olemme täällä sitä varten!

Odotamme hyviä hankesuunnitelmia täällä ELY-keskuksessa – emme tumput suorana emmekä pelon sekaisin tuntein, vaan toiveikkaina!  Pistä Hyrrä pyörimään!

Lisätietoja:

  • Rahoitusasiantuntija Anna-Kaisa Teurajärvi, puh. 0295 037 135
  • Rahoitusasiantuntija Eija Harju, puh. 0295 037 042  (tavoitettavissa 19.3. alkaen)
  • Ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, puh. 0295 037 118
  • Suunnittelija Tanja Ylitalo, puh. 0295 037 151

 

      


Alueellista tietoa