Navigointivalikko
Uutiset 2018

Puutuotealan toimialaraportti kertoo, ettei puun kysyntä ole loppumassa - päinvastoin

Puutuotealan toimialaraportti kertoo, että puun kysyntä ei ole loppumassa mutta tuotekehittelyä vaaditaan lisää. Tuotteita on kehitettävä yli toimialarajojen ja kasvua kannattaa hakea myös oman maan ulkopuolelta. Nyt puuala on hakenut vaikutteita esimerkiksi autoteollisuuden toimintamalleista.

Kysyntään vaikuttavat muun muassa muovista puupohjaisiin tuotteisiin siirtyminen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän merkitys - puu on nimittäin rakennusmateriaaleista ainoa, joka sitoo hiiltä pois ilmakehästä ja pystyy siten toimimaan hiilivarastona myös rakennuskannassa. Tärkeää on kuitenkin pysyä mukana kehityksessä ja se vaatii myös uudenlaista ajattelua.

Toimialapäällikkö Inkariina Sipilä kertoo TEMatiikkaa-blogissa seuraavaa: "Megatrendeistä erityisesti kaupungistuminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos tukevat puutuoteteollisuuden kysyntää maailmanlaajuisesti. Vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen pyrkiminen sekä puun uusiutuvuus lisäävät puun käyttöä."

Lue lisää

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti (TEM, julkaisu)

Puutuotealan on aika panostaa tuotekehitykseen (TEMatiikkaa blogijulkaisu, 2.11.2018)

Toimialakohtaiset julkaisut (TEM)


Alueellista tietoa