Navigointivalikko
Uutiset 2018

Dialogilla ja vuorovaikutuksellisella verkostoyhteistyöllä Kaakkois-Suomi kasvuun (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen ELO-verkostot järjestivät Kouvolassa perjantaina 23.11.2018 Kaakkois-Suomen innovatiiviset verkostot -tilaisuuden.  Ohjelman painopisteinä olivat dialogisuus ja systemaattinen vuorovaikutuksellinen verkostoyhteistyö hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden mahdollistajina.

Päivän avasivat kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja kehitysjohtaja Tuija Arola Aikuiskoulutuskeskus Kouvolasta. He valottivat dialogin merkitystä ja kertoivat elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toiminnan painopisteistä ja vaikuttavuudesta.

Kaakkois-Suomessa vahvojen verkostojen rakentaminen on ollut keskiössä ja maakuntavaikuttamisen paikoissa ollaan mukana. ELO-verkostojen toiminnassa näkyy vahvana ratkaisukeskeisyys ja usko tulevaisuuteen.  Verkosto suosittelee antamaan vastuuta nuorille. Esimerkiksi tutkimuksen mukaan Nuori yrittäjyys (NY) -kokemusten myötä koulutuksen keskeyttäminen vähenee. Kaakkois-Suomen ELO-verkosto suositteleekin NY-yrittäjyyden sisällyttämistä oppilaitosten opetukseen.

Erityisasiantuntija Janne Savolainen työ- ja elinkeinoministeriöstä toi esille syitä, miksi moniammatillinen yhteistyö on tärkeää. Työllisyysaste on saatava nousemaan, väestökeskitys on epäsuotuisa, ja työelämä muuttuu. Palvelujärjestelmä on monimutkainen ja pirstaleinen.

–Työkykypalveluiden kehittäminen painottuu liiaksi erillisten hankkeiden vastuulle, ja yhteys palveluiden tuottamiseen ja johtamiseen on heikko.

Savolainen esitteli Ohjaamo-toimintaa ja sen kehittämistä. Ohjaamoiden toiminta on kasvanut jo 60 toimintapistettä kattavaksi verkostoksi Suomessa. Monialaisissa Ohjaamoissa nuoria kuullaan aidosti ja sinne on helppo tulla. Asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla. Eniten ohjaamoissa asioidaan työn ja yrittäjyyden sekä koulutuksen ja opiskelun asioissa. Myös oman talouden, hyvinvoinnin ja terveyden, asumisen ja vapaa-ajan aihealueet ovat kysyttyjä.

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta esitteli ESR-osarahoitteista KYMIEXACT-projektia, jossa luodaan Kymenlaaksoon osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi alueen tarpeita vastaava toimintamalli ja -mekanismit. KYMIEXACT-hankeen toimenpiteet kohdennetaan biotalouteen, digitalisaatioon ja logistiikkaan, jotka ovat Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategian kärkiä.

–  KYMIEXACT-toimintamalli tulee osaksi kymenlaaksolaista tilanne- ja tulevaisuuskuvaa. Tarvitaan enemmän nopeasti reagoivaa täsmäosaamista yritysten tarpeisiin.  Tarvetta on myös verkostomaiselle asiakaslähtöiselle toimintatavalle.

Kouluttaja ja työnohjaaja Olli-Pekka Ahtiainen Aretai Oy:stä esitteli videoyhteyksien kautta Sitran Erätauko-toimintamallia. Erätauko on vapaasti hyödynnettävissä oleva tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Avoimet keskustelut tuovat tilaisuuden oppia dialogia käytännössä, ja Erätauko-koulutus tarjoaa eväitä keskustelujen ohjaamiseen sekä suunnitteluun.

Erätaukoa voi käyttää, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana valmistelua, päätöksentekoa. Dialogi ei kuitenkaan sovi kaikkiin tilanteisiin, eikä sitä kannata sekoittaa neuvotteluun tai päätöksentekoon.

Iltapäivän ohjelmaan kuului kolme työpajaa, joiden teemat olivat luovat menetelmät asiakasymmärryksen ja asiakasohjauksen työvälineinä, opinto-ohjaus tänään sekä kansainväliset opiskelijat yritysten voimavarana.


Keidastyöpaja 1 tarjosi tietoa ESR-osarahoitteisesta City Drivers -hankkeesta, luovista menetelmistä ja palvelumuotoilusta. Kuvassa (vas.) yliopettaja Tuija Suikkanen-Malin, lehtori Katariina Silvola ja projektipäällikkö Tiina Ikkonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.


Lehtori Kati Pakkala Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, HAMK:sta
johti opinto-ohjaus tänään -työpajaa ja esitteli Työuralle-hanketta.


Keitaan 3 aiheena oli kansainväliset opiskelijat yritysten voimavarana. Kuvassa (vas.) opintojen ohjauksen päällikkö Mari Trinidad ja koulutuspäällikkö Elina Hannikainen-Himanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Tilaisuuden aikana ständillä esittäytyi ESR-osarahoitteinen hanke Tahti – Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen, joka ohjaa aikuisia työelämässä ja opiskelussa vaadittavien ja tarvittavien perustaitojen hankkimisessa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Erja Mölsä Aikuiskoulutuskeskus Kouvolasta.

Päivän ohjelmaan osallistuivat verkostot Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa ja osa verkon kautta etänä. Tilaisuuden kohderyhmiä olivat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson elinikäisen oppimisen ja ohjauksen verkostot, Kaakkois-Suomen luovien alojen verkostot, Työelämä 2020 -hankkeen alueverkostot, yrittäjyysverkostot, ennakoinnin verkostot, maahanmuuttajatyön verkostot, ESR-hankeverkostot.  Tilaisuus oli avoin myös kaikille kiinnostuneille.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa sivulla www.kvlakk.fi/ajankohtaispaiva

Aineistot:

Lisätietoja:

 

Teksti: Tuija Närhi
Kuvat: Tuija Närhi, työpajakuvat: Ritva Kaikkonen

 


Alueellista tietoa