Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Kärkihankkeella kierrätetään ravinteita ja parannetaan vesien tilaa

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (Raki2 2016–2019) on valinnut rahoitettavaksi seitsemän hanketta.  Hankerahoitusta saavat UPM, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, LUKE, VTT Oy, Metener Oy ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Suurin myönnetty rahoitussumma on 457 500 Aalto yliopistolle hankkeeseen, jossa kehitetään typen ja fosforin talteenottoa nestemäisistä jätteistä. Kaiken kaikkiaan hankkeita rahoitetaan vajaalla kahdella miljoonalla eurolla.

Ravinteiden kierrätys- ohjelma kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin ja sen tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua. Hakemusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa hankkeen mahdollisuuteen vähentää vesistöpäästöjä ja tehostaa ravinteiden kierrätystä, tulosten sovellettavuuteen käytännössä, toiminnan mahdolliseen monistettavuuteen sekä hankkeen innovatiivisuuteen.

Lue lisää:


Alueellista tietoa