Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Työllistämisjaksojen vaikuttavuutta käsittelevä raportti julkaistu Uudellamaalla, parhaat tulokset nuorilla ja yrityssektorilla (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston tutkimusyhteistyönä toteutetussa tuoreessa raportissa on tarkasteltu palkkatuella tai oppisopimuksella tapahtuvien työllistämisjaksojen vaikuttavuutta alueella vuosina 2014–2015. Vaikuttavuuden tunnuslukuna selvityksessä on käytetty sitä, kuinka moni palkkatuki- tai oppisopimusjakson päättäneistä on ollut töissä, työttömänä tai TE-hallinnon palvelussa kolme kuukautta työllistämisjakson jälkeen. Vaikuttavuuden lisäksi raportissa tarkastellaan työllistämisjakson aloittaneiden ja työllistettynä olevien määrällistä kehitystä Uudenmaalla, sekä työllistämismäärärahojen jakautumista eri työnantajasektorien kesken.

Raportin aineisto perustuu työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoista ja TE-toimistojen URA-tietojärjestelmästä poimittuihin tietoihin.

Raportissa todetaan mm., että suhteessa muihin työllistymistä edistäviin palveluihin työllistämisen vaikuttavuus on Uudenmaan alueella kohtuullisen korkea. Henkilöasiakkaan taustamuuttujista selkeimmin työllistämisjaksojen positiiviseen tulokseen vaikutti asiakkaan ikä sekä hänen aikaisemman työttömyytensä kesto. Etenkin nuoriin kohdistetuilla työllistämisjaksoilla oli saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Asiakkaan työttömyyden pitkittyminen taas selvästi heikensi myös työllistämisjakson jälkivaikutuksia.

Työnantajaan liittyvien muuttujien osalta kohdesektori vaikutti erittäin merkitsevästi työllistämisjakson lopputulokseen. Yrityssektorilla tapahtuvien työllistämisjaksojen vaikuttavuus näyttäytyi aineistossa korkeana. Heikointa vaikuttavuus oli vastaavasti kuntien sekä yhdistysten tai järjestöjen keskuudessa.

Raportin ovat kirjoittaneet Uudenmaan ELY-keskuksen tutkija Santtu Sundvall ja Uudenmaan TE-toimiston tutkimusasiantuntija Kennet Härmälä.


Alueellista tietoa