Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Kuntoonpanosopimus on laadittava tietä kuluttavan tapahtuman vuoksi

Kuntoonpanosopimus vaaditaan lähtökohtaisesti aina, kun maantiellä aiotaan järjestää rallikilpailuja tai niihin liittyvää harjoittelua. ELY-keskus on laatinut kuntoonpanosopimusmallin, jota tulee käyttää silloin, kun tapahtuman järjestämiseen suhtaudutaan myönteisesti.

Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää tapauksesta riippuen joko poliisilaitos tai kunnanhallitus. Ennen päätöstään poliisilaitos tai kunnanhallitus pyytää maantien osalta ELY-keskukselta lausunnon koskien tilapäisen sulkemisen aikomusta. 

Tienpitoviranomaisina toimivat ELY-keskukset ovat vastuussa maantieverkon kunnosta. Edellyttämällä tapahtuman järjestäjältä kuntoonpanosopimuksen laatimista ELY-keskuksen hyväksymän urakoitsijan kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, ELY-keskus varmistaa suljettuna olleen tien kunnon palauttamisen vähintään samalle tasolle kuin se oli ennen sulkua.

Kuntoonpanosopimuksen sopijaosapuolia ovat tapahtuman järjestäjä ja tien kuntoonpanosta vastaava urakoitsija. Sopimukselle on hankittava tienpitoviranomaisen kirjallinen hyväksyntä ennen kuin sopijaosapuolet sen allekirjoittavat.

Lisää tietoa asiasta ja kuntoonpanosopimusmalli ELY-keskuksen sivuilla.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kari Keski-Luopa
p. 0295 024 690
Keski-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa