Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ohjausryhmä kokoontui 9.11. Savonlinnassa (Etelä-Savo)

Ohjausryhmän puheenjohtaja Jarkko Wuorinen korosti maakunnan strategisia kärkiä - metsä, vesi ja ruoka. Kokouksessa käytiin läpi maakuntauudistuksen ohjausryhmän täydennetty kokoonpano ja tehtävät. Ohjausryhmän tehtävänä on toimia poliittisen vuorovaikutusten, linjausten ja päätöksenteon areenana. Ohjausryhmän tehtävä ja rooli valmistelussa on siten antaa palautetta virkamiestason työskentelyyn. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kävi lyhyesti läpi myös valmistelutilannetta myös muissa maakunnissa. Etelä-Savossa valmistelu on lähtenyt hyvin käyntiin ja etuna on, että uudistus Etelä-Savossa on yksi kokonaisuus. Sotea ja muuta maakuntauudistusta ei ole erotettu tarpeettomasti toisistaan, vaan Etelä-Savossa tehdään yhtä ja yhtenäistä sote- ja maakuntauudistusta.

Projektipäällikkö Maija Korhonen kertoi taustastaan ja alustavia näkemyksiään uudistuksen etenemisestä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkisen johdolla käytiin läpi maakuntauudistuksen aikataulua. Todettiin että keskeisiä vaiheita ovat heinäkuu 2017, jolloin lainsäädäntö tulee voimaan ja maakuntien väliaikaiset valmisteluelimet aloittavat. Maakuntavaalit käydään tammikuussa 2018 ja maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019. Samalla käytiin läpi myös uudistuksen organisointia ja periaatteita yleisellä tasolla sekä valtakunnallinen tilanne. Valtakunnallisesta tilanteesta löytyy lisätietoja osoitteesta www.alueuudistus.fi.

Uudistuksen edetessä tullaan järjestämään tilaisuuksia eri kohderyhmille kuten henkilöstö, kolmas sektori ja yritykset sekä kansalaiset. Henkilöstöinfoja on pidetty yksi uudistuksen alussa. Maakuntaklinikka- kansalaistilaisuuksia on ollut Rantasalmella ja Mikkelissä. Tulossa on vielä nyt ensimmäisellä kierroksella Savonlinna ja Pieksämäki. Myös näitä tilaisuuksia järjestetään lisää uudistuksen edetessä. Marraskuun aikana kokoontuu sote-yrityksille suunnattu infotilaisuus ja suunnitelmissa on vastaava myös maakunnan medioille.

Ohjausryhmä kävi läpi myös uudistuksen valmistelutyöryhmät ja niiden kokoonpanot. Uudistuksen valmistelutyöryhmien kokoonpanosta on tiedotettu aiemmassa maakuntauudistuksen johtoryhmän kokoustiedotteessa. Paikalla olevat valmistelutyöryhmien puheenjohtajat esittelivät suunnitelmiaan valmistelutyöryhmien työstä.

Essoten johtaja Risto Kortelainen ja Sosterin johtaja Panu Peitsaro kävivät läpi soten valmistelua. Uudistuksen valmistelua varten on perustettu Sote valmistelutyöryhmä ja sille 12 teemakohtaista alatyöryhmää. Valmistelu on lähtenyt hyvin käyntiin ja monet alatyöryhmät ovat jo kokoontuneet tai ovat sopineet kokousajat lähiaikoina. Alatyöryhmät tuottavat materiaalia sote-valmisteluryhmälle, joka raportoi uudistuksen johtoryhmälle ja sitä kautta ohjausryhmälle. Maakunnassa on vuoden 2017 alusta kaksi sote- palveluja järjestävää kuntayhtymää (Sosteri ja Essote), joiden toiminta on hyvin linjassa maakunta- ja sote-uudistukseen nähden. Tältä pohjalta on hyvä käynnistää maakunnan sote-valmistelu ja toteuttaa esivalmisteluvaiheen tehtävät.

Tavoitteena on muun muassa 19.12. esittää ehdotus toiminta- ja rakennemalliksi vaativan sairaanhoidon tai erikoissairaanhoidon osalta. Lähtökohtana on, että päivystys säilyy nykyisen laajuisena sekä Savonlinnassa että Mikkelissä. Yhteistyötä tehdään molemmissa sairaaloissa tiiviisti ja sujuvasti.

Samanaikaisesti maakunnan valmistelun kanssa tehdään tulevan Itä- ja Keski-Suomen maakuntien yhteistyöalueen toiminnan ja yhteistyösopimuksen valmistelua. Tavoitteena on, että Kuopion yliopistollinen keskussairaala tukee Etelä-Savon erikoissairaanhoitoa sovittavalla tavalla. Etelä-Savoa tässä valmistelussa edustaa kuntayhtymän johtajat Panu Peitsaro ja Risto Kortelainen sekä pelastusjohtaja Seppo Lokka.

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Teppo Leinonen esitteli uudistuksen viestintäryhmän valmisteleman viestintäsuunnitelman keskeisiä sisältöjä. Uudistuksen viestintä Etelä-Savossa tehostuu merkittävästi marraskuun puolivälissä, kun uudistuksen Etelä-Savoa koskevat verkkosivut avataan osoitteessa www.es2019.fi . Verkkosivusto toimii keskeisenä tiedonlähteenä niin medialle, kansalaisille kuin henkilöstöllekin. Sivustolla käydään läpi valmisteluorganisaatiot yhteystietoineen, esitellään uudistuksen aikataulutusta, julkaistaan uudistusta koskevaa aineistoa kuten esityslistoja, pöytäkirjoja ja tiedotteita sekä toteutetaan mahdollisuus kysyä uudistuksesta vuorovaikutteisesti.

Ohjausryhmän seuraava kokous on 7.2.2017 klo 13.00 Pieksämäellä.

 


Alueellista tietoa