Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Viennin tuplaaminen -kampanja yrityksille ja yhteisöille (Länsi-Suomi)

Aiehaku voittoa tavoittelemattomille yhteisöille

Osana valtakunnallista Team Finland -verkostoyhteistyötä Keski-Suomen ELY-keskus pyytää Länsi-Suomen alueella toimivilta voittoa tavoittelemattomilta julkisilta ja yksityisiltä yhteisöiltä ehdotuksia hankeaihioista, joissa kehitetään hakijan nimeämän yritysten arvoverkoston kansainvälistä kilpailukykyä ja vientiä. Parhaat ehdotukset toteutetaan ELY-keskuksen kehittämisrahoituksella.

Kutsu erittäin kasvuhakuisille yrityksille

Keski-Suomen ELY-keskus etsii osana valtakunnallista Team Finland -verkostoyhteistyötä Länsi-Suomen alueelta erittäin kasvuhakuisia, kansantalouden kannalta hyvin merkittävää viennin kasvua tavoittelevia yrityksiä pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Yrityksen viennin kasvutavoitteen tulee olla miljoonia euroja seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvu syntyy yritysten toimenpitein ja ELY-keskus jakaa yritysten mittavan kasvutavoitteen tuomia riskejä suuntaamalla rahoitusta yritysten merkittäviin ja haasteellisiin kehittämishankkeisiin.

Tavoitteena on

  • Hakijan nimeämän yritysten arvoverkoston viennin kaksinkertaistuminen seuraavan viiden vuoden aikana.
  • Hakijan nimeämän yritysten arvoverkoston kasvun, viennin, uudistumisen ja kilpailukyvyn edistäminen erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Ehdotuksissa tulee määritellä arvoverkosto, sen veturi sekä suunnitelma arvoverkoston kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Erityisesti suositaan hankeaihioita, jotka toteuttavat ennakoivan rakennemuutoksen toimintamallia ja ovat vähähiilisiä. ELY-keskus pidättää itsellään oikeuden edelleen kehittää ja yhdistellä aiehaussa saatuja ideoita ja hankeaihioita.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla viimeistään 6.1.2017 uutisen lopussa mainituille ELY-keskuksen yhteyshenkilöille. Heiltä saa myös lisätietoa aiehausta.

Kutsu erittäin kasvuhakuisille yrityksille

Keski-Suomen ELY-keskus etsii osana valtakunnallista Team Finland -verkostoyhteistyötä Länsi-Suomen alueelta erittäin kasvuhakuisia, kansantalouden kannalta hyvin merkittävää viennin kasvua tavoittelevia yrityksiä pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Yrityksen viennin kasvutavoitteen tulee olla miljoonia euroja seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvu syntyy yritysten toimenpitein ja ELY-keskus jakaa yritysten mittavan kasvutavoitteen tuomia riskejä suuntaamalla rahoitusta yritysten merkittäviin ja haasteellisiin kehittämishankkeisiin.

Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään laatimaan tiivis kuvaus yrityksen nykytilasta, yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista, kasvusta ja viennistä sekä ottamaan yhteys alla mainittuiin ELY-keskuksen yhteyshenkilöihin viimeistään 6.1.2017.

Katso alueelliset yhteyshenkilöt ELY- keskuksittain täältä


Alueellista tietoa