Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017 haettavissa

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuotta 2017 koskevien avustusten hakuaika on alkanut 17.10.2016 ja päättyy 30.11.2016. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia, joita voidaan myöntää esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, asunto- ja rakennusalan valistustoimintaan, rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, pohjavesien suojeluun sekä vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Avustus voi koskea toimintaa yleisesti tai tiettyä osaa hakijan toiminnasta. Avustusten harkinnassa huomioidaan, miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään valtion vuoden 2017 talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä strategisia tavoitteita. Avustuksia myönnetään valtionavustuslain (688/2001) perusteella valtion talousarviossa määriteltyihin käyttökohteisiin, edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2017 valtion talousarviossa tähän varoja.

Valtionavustusta haetaan ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta käyttäen joko ympäristöministeriöstä tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta avustuksen käyttötarkoituksesta riippuen.

Lisätietoja ja linkit hakulomakkeisiin:

Alueellisia tiedotteita:


Alueellista tietoa