Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Puttosharjun ja Siikakankaan pohjavesialueilla tehdään geologisia kartoituksia lokakuussa

Puttosharjun pohjavesialueella Virroilla sekä Siikakankaan pohjavesialueella Ruovedellä tehdään geologisia kartoituksia lokakuun lopulla (28.10.-1.11.). Puttosharjun pohjavesialueella kartoitetaan etenkin alueella sijaitsevien vanhojen soranottoalueiden kunnostustarvetta sekä laaditaan tämän tarkastelun pohjalta kunnostussuunnitelma soranottoalueille. Siikakankaan pohjavesialueella selvitetään puolestaan alueen kiviaines- ja pohjavesivarantojen hyödyntämispotentiaalia sekä laaditaan alueelle maa-ainesten oton yleissuunnitelma, jonka avulla pyritään parantamaan pohjavesien suojelua ja kiviaineshuollon yhteensovittamista alueella.

Selvitystä koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus yhdessä Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan kanssa. Selvitystyö on osa pro gradu -tutkielmaa, jota tekee Maiju Nylund Turun yliopiston geologian laitokselta.

Siikakankaan pohjavesialue on Ruoveden kunnan alueella sijaitseva II luokan pohjavesi­alue, jonka alueella on runsaasti maa-ainesten ottotoimintaa. Siikakankaan pohjavesialue on merkitty selvityskohteeksi Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Tämän lisäksi alueen maa-ainestenottamiselle on esitetty sekä kunnostus- että yleissuunnitelman laatimista.

Puttosharjun pohjavesialue on Virtain kaupungin keskustataajaman läheisyydessä sijaitseva I luokan pohjavesialue. Puttosharjun pohjavesialue on merkitty riskialueeksi Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa, minkä lisäksi alueelle on esitetty myös kunnostussuunnitelman laatimista vanhoille maa-ainestenottoalueille.

Lisätietoa Pirkanmaan pohjavesialueista saa www.ymparisto.fi -palvelusta.

Lisätietoja selvitystyöstä antavat:

  • Turun yliopiston geologian laitoksen opiskelija Maiju Nylund, sähköposti maiju.j.nylund(at)utu.fi
  • Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Merja Antikainen, puh. 0295 036 318, sähköposti merja.antikainen(at)ely-keskus.fi
  • Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan ympäristötarkastaja Hanna Honkanen, puh. 03 485 1468, sähköposti hanna.honkanen(at)virrat.fi ja hanna.honkanen(at)ruovesi.fi (lomalla 20.10-31.10.)

Alueellista tietoa