Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Pk-yritysbarometri: Pk-yrityksillä myönteiset odotukset tulevasta (Pirkanmaa)

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset tulevasta ovat parantuneet: 45 prosenttia pirkanmaalaisista yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Valtakunnan tasolla vastaava luku on 43. Vain noin joka kymmenes pelkää suhdanteiden heikkenevän. Entistä useampi yritys haluaa kasvaa eli uutta työtä on odotettavissa.

Pk-yritysten odotukset ovat merkittävästi parantuneet viime keväästä. Pirkanmaalla uskotaan vahvasti tilausten määrän ja liikevaihdon kasvuun. Odotukset investointien arvon kehityksestä ovat myös positiiviset. Maakunnassa ja koko maassa pk-yritysten pahimpana kehittämisen esteenä on yleinen talous- ja suhdannetilanne.

Tiedot käyvät ilmi Pirkanmaan Yrittäjien, Finnveran ja Pirkanmaan ELY-keskuksen tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi Pirkanmaalla yli 650 ja koko Suomessa yli 6000 yrittäjää.Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Barometri kartoittaa yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Liikevaihto normalisoituu ja investoinnit lähtevät liikkeelle

Liikevaihto-odotusten saldoluku nousi keväästä kahdeksan yksikköä arvoon 36. Se on lähellä hyvän talouskehityksen aikaista keskiarvoa. Kokonaisuudessaan pk-yritysten arviot liikevaihdon kehityksestä vaikuttavat olevan hieman talousennusteita positiivisempia.

Investointien saldoluku oli koko maassa positiivinen ensimmäisen kerran sitten kevään 2011, vaikka investointiodotukset ovat edelleen varovaiset.

Pk-yrityksiin syntyy uutta työtä

Taloustilanteen paranemisesta kertoo se, että kaikilla toimialoilla ja kaiken kokoisissa yrityksissä uskotaan, että työvoiman määrää voidaan edelleen lisätä.  Pk-yritysbarometriin vastanneista pirkanmaalaisista joka neljäs (24 %) arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluessa.

– Korkea työttömyysaste on edelleen ongelma niin Pirkanmaalla kuin koko maassakin. Pk-barometrin mukaan työllistämisodotukset ovat kuitenkin kasvussa. Vain kahdeksan prosenttia vastanneista pk-yrityksistä näkee työvoiman määrän vähenevän lähitulevaisuudessa. Työllistämistä pitäisi joka tapauksessa helpottaa esimerkiksi lisäämällä paikallista sopimista, toteaa toimitusjohtaja Pasi Mäkinen Pirkanmaan Yrittäjistä.

Kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on kasvanut

Pk-yrityksistä 39 prosenttia ilmoittaa olevansa kasvuhakuisia. Vientitoimintaa yritykset harjoittavat enemmän kuin aiemmin. Pääsääntöisesti vientiä harjoittavien yritysten liikevaihdosta viennin osuus on kolmannes, eli kohtalaisen paljon. Suomen pk-yritysten suurin markkina-alue ulkomailla on EU-maat. Pirkanmaalla lisäksi muut Euroopan ja Aasian maat ovat hieman koko maata yleisempiä markkina-alueita.

Viidennes Pk-yritysbarometriin vastanneista yrityksistä tekee ulkomaankauppaa tai toimii ulkomailla. Viennin määrä noussee seuraavan 12 kuukauden aikana, sillä kaikilla päätoimialoilla odotetaan voimakkaasti suurempaa vientiä.

Kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä

Pk-yrityksillä on eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä (57 %), mutta myös verkottumisessa, alihankinnassa sekä henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Pk-yritysten kehittämistarpeet koko maassa ja Pirkanmaalla ovat hyvin samankaltaisia.

Suhdanneodotukset vaihtelevat alueittain

Suhdanneodotukset vaihtelevat voimakkaasti eri puolilla Suomea, mutta kaikilla alueilla näkymät ovat parantuneet selvästi viime keväästä. Myös odotukset työntekijöiden määrästä ovat kohonneet koko maassa.

Pk-yritysbarometri syksy 2016 Pirkanmaan raportti (pdf)

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 050 540 0005
  • Aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj, p. 040 582 9280
  • Ennakointiasiantuntija Juha Salminen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 208

Alueellista tietoa