Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Muutoksia tienpidon suoritteiden maksuissa 22.8.2016 alkaen

Eräät Pirkanmaan ELY-keskuksessa valtakunnallisesti hoidetut tienpidon suoritteiden maksut muuttuvat tai poistuvat uuden maksutaulukon tullessa voimaan 22.8.2016 alkaen. Maksujen muutokset liittyvät 15.8.2016 voimaan tulleeseen maantielain muutokseen. Hallitus hyväksyi muutokset 18.8.

Sähkö- ja telekaapeleiden sekä -johtojen sijoittaminen tiealueelle on muuttunut eräissä tilanteissa luvanvaraisesta ilmoituksenvaraiseksi. Ilmoituksen tekemisestä peritään uuden maksutaulukon mukaan ilmoitetun hankkeen laajuudesta riippuen 300, 600 tai 900 euron käsittelymaksu.  Maksuun voi liittyä lisämaksuja, jos ilmoituksen kohteena oleva hanke on laaja, jos se ulottuu usean tienpidon alueurakan alueelle tai jos sen käsittely edellyttää ylimääräisiä maastokatselmuksia.

Tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettaminen on muuttunut luvanvaraisesta ilmoituksenvaraiseksi.  Uuden suoritemaksutaulukon mukaan tienvarsimainoksen ja -ilmoituksen asettamista koskevan ilmoituksen tekemisestä peritään 320 euron käsittelymaksu.

Tilapäistä liikennemerkkijärjestelyä koskevan lupamaksun maksuluokkien määritelmiä on tarkistettu. Liikennemerkkijärjestelyn laajuudesta riippuvat euromääräiset lupamaksut 50/200/500 euroa ovat ennallaan. 

Tilapäisten ilmoitusten asettaminen ei enää edellytä lupaa eikä ilmoituksen tekemistä.  Tilapäisillä ilmoituksilla tarkoitetaan kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muihin tilaisuuksiin liittyviä opasteita. Aiemmin käytössä olleet maksut on poistettu.

Muutokset koskevat 22.8.2016 alkaen vireille tulleista asioista perittäviä maksuja.

Lisätiedot:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, yksikön päällikkö Sirkka Lahtinen, puh. 029 5036 256
  • Liikennevirasto, lakimies Pekka Kouhia, puh. 029 534 3554
  • Työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Elina Isoksela puh. 029 506 3719

Alueellista tietoa