Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio herättivät keskustelua ELY:n sidosryhmätilaisuudessa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Trafin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään keskustelutilaisuuteen 10.3.2016 oli kutsuttu runsaasti keskisuomalaisia sidosryhmiä kuuntelemaan ja keskustelemaan liikenteen suurista murroskysymyksistä. Johtaviksi ajatuksiksi keskusteluissa nousivat normien purkaminen, digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luominen ja palveluajattelun juurruttaminen liikennekysymyksiin.

– Liikenne on Suomessa yksi tiukimmin säännellyistä toimialoista. Julkisen sektorin rooli on voimakas ja samalla rahat ovat tiukassa. Toisaalta liikenteessä on huimasti mahdollisuuksia ja tehostamistoimenpiteille on runsaasti tilaa.

Yllä olevilla sanoilla LVM:n Krista Huhtala-Jenks avasi keskustelun. Liikennemarkkinoilla on aika siirtyä sääntelystä palvelujen laadun varmistamiseen. Tässä työssä Sipilän hallituksen kärkihankkeisiin kuuluva liikennekaari-hanke on keskeisellä sijalla.

FAKTAA

Liikennemarkkinoiden sääntely kootaan yhtenäiseksi liikennekaareksi. Lue lisää (LVM)


Liikennekaariajattelua edustaa käytännössä esimerkiksi Mobility as a Service (MaaS)-malli, jossa erilaiset liikenne- ja kuljetuspalvelut toimivat saumattomasti yhteen: Jyväskylästä Helsinkiin matkaava selviäisi kätevästi yhdellä sähköisesti varaamallaan lipulla kotiovelta aina päätepaikkaan saakka. Kaikkea toimintaa ohjaisi digitaalinen järjestelmä. Kuljetusmuotoina voisivat olla esimerkiksi taksi, linja-auto, juna tai vaikkapa järjestäytynyt kimppakyyti…    


Seminaariin osallistujat ryhmäkeskusteluissa pohtimassa liikenteen palveluiden kehittämistä

Uusille toimintatavoille on kysyntää ja tarvetta

Tehostamiselle on suoranainen tarve niukkojen resurssien maailmassa, mutta digitalisaatiota ei tule nähdä myöskään mörkönä. Se oikeasti avaa huimia mahdollisuuksia palveluille ja järkiperäiselle sekä turvallisemmalle toiminnalle.

– Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta on yksi esimerkki siitä, miten digitalisaation avulla voidaan säästää hyvin merkittäviä summia, Liikenneviraston kehittämispäällikkö Asta Tuominen muistutti.

FAKTAA

Keski-Suomessa ennakoivaa tiestön kunnonhallintaa kokeillaan ns. PEHKO-projektissa Karstulan seudulla. Lue lisää (Keski-Suomen ELY-keskus)


Keskustelussa pohdittiin myös yksityisautoilun tulevaisuutta. Henkilöauto seisoo käyttämättömänä pihassa keskimäärin 95 %:a ajasta. Jos auto olisi tehdas, se olisi auttamattoman kannattamaton. On kuitenkin ennenaikaista sanoa, vähentääkö liikennepalvelujen kehittyminen ajoneuvojen käyttömäärää liikenneväylillä. Voi käydä niinkin, että palvelujen parantuessa liikkuvuus lisääntyy, jos henkilöautoilu joukkoistuu esimerkiksi järjestäytyneen kimppakyytivision toteutuessa. 

Miten varmistetaan uusien toimintamallien toimivuus maakunnissa?

Keskisuomalaisia sidosryhmiä puhututti kovasti se, miten liikenteen tulevaisuuden palvelumalleja voidaan toteuttaa sujuvasti myös harvaan asutuilla seuduilla. Runkomatkayhteydet ovat jo nyt varsin tiheitä ja edullisia isojen paikkakuntien asemien välillä, mutta ongelmaksi saattavat muodostua niin palveluiden saatavuuden kuin hinnankin osalta alku- ja päätepisteiden pienet siirtymät.

Koska visioita sai heitellä vapaasti, ratkaisuehdotuksina esitettiin esimerkiksi postikyytejä tai maaseudulla alkutuotannon parissa työskentelevien firmojen kuljetuskapasiteetin valjastamista samalla myös ihmisten kuljettamiseen. Digitalisaatio avaisi tällaiseenkin toimintaan helposti erilaisia matkavarausohjelmia.

Sidosryhmät esittivät huolensa niin ikään siitä, miten pienet alueelliset toimijat voivat ottaa osaa liikennejärjestelmien kehittämiseen, lainsäädäntötyöhön ja toisaalta myös päästäkseen palvelujen tarjoajiksi eli tekemään bisnestä.

Keskustelussa näytti vallitsevan yksimielisyys siitä, että uudet toimintatavat ovat välttämättömiä ja ne otetaan mahdollisuutena vastaan. Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualueen johtaja Jukka Lehtinen päätti tilaisuuden kehottamalla kaikkia toimijoita hakeutumaan aiheen tietovirran pariin. Näin varmistetaan liikennekaaren tietoisuuden leviäminen myös alueellisten toimijoiden keskuudessa.

Lisätietoa liikennekaaresta: www.lvm.fi/liikennekaari

Tilaisuudessa esitetyt materiaalit:

LVM
Trafi
LiVi


Alueellista tietoa