Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Lakiehdotus yritystukijärjestelmän uudistamisesta kasvua tukevaksi

Hallitus antoi 3.3.2016 eduskunnalle lakiehdotuksen, jolla uudistettaisiin yritystuen yleisistä ehdoista annettu laki säätämällä uusi laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.7.2016.

Uudistuksella varmistetaan kansallisten tukieurojen mahdollisimman tehokas ja vaikuttava käyttö kansantalouden kannalta. Lakiuudistuksella halutaan varmistaa myös, että yrityksille myönnetyt tuet, joilla on taloudellinen tavoite, tukevat kilpailukykyä, kasvua, rakenteellista uudistumista ja yritystoiminnan tehokkuutta.

Yritystuilla tarkoitettaisiin jatkossa laajasti kaikkea taloudelliseen toimintaan myönnettävää tukea. Käsite tulisi tällöin kattamaan muun muassa verotuet. Sen ulkopuolelle jäisivät kuitenkin kuntien myöntämät ja maa- ja metsätalouden alkutuotannon sekä kalatalouden tuet.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa