Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

TE-toimisto aktivoi nuoria töihin ja Ohjaamot auttavat nuoria eri elämänvaiheissa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Kuvassa improvisaatioharjoitus Olkkarissa Ohjaamo-viikolla opinnäytetyöntekijöiden Janina Kosken ja Emmi Tuomen johdolla, kuvaajana Monica Valjakka  #KODINKALTAINEN #OHJAAMO #mamk #kasvavahvaksi

Nuorisotakuussa on edistytty monin tavoin, kuitenkin nuorten työttömyys kuten muidenkin työttömyys on lisääntynyt vuoden aikana. Nuorisotakuun onnistumiseksi tehdäänkin Etelä-Savossa erilaisin keinoin asioita, jotka edistävät jo etukäteen nuorten elämäntilanteita. Myös nuorten työllisyyden hyväksi TE-toimisto on aktivoinut nuoria. Nuorille ilouutinen on, että kesätyöpaikkoja on nuorille tarjolla entiseen tapaan.

Alle 25-vuotiaita oli joulukuun lopussa Etelä-Savossa työttömänä 1 591, mikä on 293 henkeä enemmän kuin marraskuussa ja 210 enemmän kuin vuosi sitten. Nuorten osuus kaikista työttömistä oli 15 %. Alle 25-vuotiaista työttömistä 64 % oli miehiä.

Eteläsavolaiset yritykset tahtovat palkata nuoria töihin

Joulukuun lopussa Etelä-Savossa palkkatuella oli työssä 153, joista 96 eli 63 % työskenteli yrityksissä. Nuorten osuus palkkatukityössä olevista oli 24 %. Palkkatuella olleista nuorista 57 % oli miehiä. Työ- ja koulutuskokeiluissa ja arviointipalveluissa oli joulukuun lopussa 1 561 nuorta, mikä on 35 % näihin palveluihin osallistuneista. Palkkatuella yrityksiin työllistettyjen osuus 63 % kertoo siitä, Etelä-Savon yrittäjien tahto palkata nuoria töihin on suuri ja että yritykset näin haluavat osallistua nuorisotakuuseen.

Nuorten työttömien aktivointi on tärkeää myös verkostoissa

Etelä-Savossa oli nuoria joulukuun lopussa työttömänä 1 591 ja TE-toimiston aktiivipalveluissa 539. Nuorten työttömien aktivointiaste oli 25,3 %. Aktivointiaste kuvaa kuukauden lopussa palveluissa olleiden osuutta ns. laajasta työttömyydestä eli palveluissa olleiden ja työttömien työnhakijoiden summasta. Tämä aktivointiasteen osuus on ELY-alueista viidenneksi korkein. Työnvälitystilaston mukaan alle 25-vuotiaita oli Etelä-Savossa työttömänä joulukuussa 26 % työvoimasta, kun osuus ilman aktivointipalveluja olisi 35 %. Aktivointipalvelujen ansiosta nuorten työttömien miesten osuus työvoimasta aleni 42 %:sta 32 %:iin ja nuorten naisten 27 %:sta 19 %:iin.

Nuoriin suunnattujen aktiivipalveluiden merkitys on huomattava ja ilman niitä nuorten työnhakijoiden tilanne olisi huomattavasti vaikeampi. Nuoret työnhakijat ovat Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimiston painopisteenä vuonna 2016 aiempien vuosien tapaan ja tämä on otettu huomioon mm. palkkatuen kohdentamisessa. Aktiivitoimien onnistumisessa on iso rooli nuorisotakuun verkostoilla Etelä-Savossa.

Valtakunnallinen ensimmäinen Ohjaamo-viikko kokosi verkostoja

Nuorisotakuun tärkeitä verkostoja ovat maakunnallinen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen verkosto, kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkostot sekä Ohjaamo-toimijoiden verkostot. Ohjaamoista on tullut nuorisotakuun tärkeä edelläkävijä. Tammikuun viimeisellä viikolla vietettiinkin ensimmäistä valtakunnallista Ohjaamo-viikkoa. Ohjaamot ovat nuorisotakuun järjestelyissä suurin ponnistus. Ne tarjoavat kynnyksettömiä tai matalan kynnyksen monialaisia palveluja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikille nuorille, jotka haluavat tietoa, neuvontaa tai ohjausta työhön tai opintoihin pääsemiseksi tai elämäntaitoihin. Ohjaamot toimivat yhden oven periaatteella.

Kuvassa nuorten toiveet Ohjaamosta - matala kynnys, lämmin tunnelma sekä kodinkaltainen meininki - Olkkarissa Ohjaamo-viikolla opinnäytetyöntekijöiden Janina Kosken ja Emmi Tuomen johdolla, kuvaajana Monica Valjakka  #KODINKALTAINEN #OHJAAMO sekä #mamk  #kasvavahvaksi

Ohjaamo-viikolla sekä nuoret että nuorten kanssa työskentelevät pääsivät tutustumaan Ohjaamoihin. Samalla Ohjaamot saivat näkyvyyttä valtakunnallisesti ja alueellisesti. Mikkelin Olkkari oli turneella ja esitteli nuorille toimintaansa eri puolella kaupunkia. Nuoret pääsivät esimerkiksi kalastamaan virtuaalivirvelillä ja ohjaajat työpajaan. Pieksämäen Pientareella nuoret osallistuivat kässäklubiin ja pelasivat ammatinvalintapeliä. Savonlinnan Intola avasi ovensa ja potkaisi käyntiin seudun Ohjaamon.

Ohjaamo-viikko kokosi toimijoita yhteen, antoi näkyvyyttä ja lisäsi tietoa ja kokemusta Ohjaamoista. Onnistunutta viikkoa vietetään varmasti myös ensikin vuonna.

Ohjaamosta nuorisotakuun edelläkävijä

Ohjaamot korvaavat nuoren kannalta pirstaleisia palveluja, ja nuoren on mahdollista saada ohjausta, neuvontaa ja tukea, ennen kuin elämäntilanne mutkistuu. Koulutus- ja uraohjauksen sekä työnhaun ja osaamisen kannalta nuori voi saada esimerkiksi perheneuvontaa, velka- ja asuntoneuvontaa. Ohjaamoissa voi olla ehkäiseviä tai tukevia ja korjaavia palveluja myös terveyteen, erilaisiin riippuvuuksiin ja päihteiden käyttöön. Etsivät nuorisotyöntekijät, ohjaajat ja muut ammattilaiset työskentelevät nuoren tukena. Myös erilaiset pajat voivat olla osa Ohjaamojen toimintaa.

Ohjaamosta nuori voi saada henkilökohtaiseen työskentelyyn esimerkiksi etsivän nuorisotyöntekijän, terveydenhoitajan, koulutusneuvojan, lastensuojelun tuki- ja jälkihuollon tai perhepalveluiden ohjaajan, palveluohjaajan, mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja TE-asiantuntijan palveluita. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Ohjaamoissa toimii nuorten omilla ehdoilla erilaisia ryhmiä, joissa he voivat harrastaa ja kokeilla asioita. Nuoret voivat ideoida toimintaa Ohjaamoihin ja vaikuttaa niiden suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin sekä kehittämiseen. Etelä-Savossa Ohjaamo-toimintaa on vakiintuneena Mikkelin Olkkarissa ja Pieksämäen Pientareella sekä Savonlinnassa hankkeena tammikuussa alkanut Intola. Ohjaamo-toimintaa on tavoitteena levittää kaikkien kuntien alueille ja kaikenikäisten saatavaksi.

Teksti: Kari Joutsalainen & Tuija Toivakainen
Kuvat; Monica Valjakka  #KODINKALTAINEN #OHJAAMO sekä #mamk #kasvavahvaksi

Lisätietoja:

Kari Joutsalainen, palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut, Etelä-Savon TE-toimisto; kari.joutsalainen(at)te-toimisto.fi, p. 0295 044 054

Tuija Toivakainen, johtava asiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus; tuija.toivakainen(at)ely-keskus.fi,
p. 0295 024 220


Alueellista tietoa