Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kysely soidensuojelun täydentämisestä lähdössä maanomistajille

Ympäristöministeriön toimeksiannosta ELY-keskukset kysyvät kirjeitse maanomistajien näkemyksiä soidensuojelun täydentämisestä, halukkuudesta suojella soitaan ja mielipiteitä eri suojelukeinoista. Kirje lähetetään maanomistajille, joiden omistamaan kiinteistöön sisältyy luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokasta suota. Kysely antaa maanomistajille mahdollisuuden vaikuttaa soidensuojelun täydentämisen valmisteluun sekä saada tietoa suoalueesta ja sen luonnonarvoista.

ELY-keskukset lähettävät kyselyn eteläisen Suomen soiden maanomistajille. Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan osalta soidensuojelun täydentämistä valmistellaan myöhemmin. Kirjeet postitetaan 30.3. ja vastausaika päättyy 24.4.2015. ELY-keskukset tekevät vastauksista yhteenvedot ja lähettävät ne ympäristöministeriöön jatkovalmistelun aineistoiksi.

Lue lisää:

Alueellisia tiedotteita:

Katso video; Kumpparit jalkaan ja suolle (youtube.com)

Videolla päästään seuraamaan, kuinka Keski-Suomen ELY-keskuksen suunnittelija Kristiina Nyholm ja harjoittelija Joonas Ikävalko kartoittavat keskisuomalaisen suon luontoarvoja. Keski-Suomen ELY-keskus inventoi vuosina 2013–2014 135 suoaluetta, yhteensä noin 12000 hehtaaria, osana valtakunnallista soidensuojelun täydennysohjelman valmistelua. Ohjelman tavoitteena on turvata soiden uhanalaisten luontotyyppien ja lajien säilymistä sekä parantaa soidensuojeluverkoston alueellista edustavuutta.

 


Alueellista tietoa