Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Mitä sinä haluat tehdä Itämeren hyväksi? Ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi nyt kuultavana (16.1.2015)

Meren hyvään tilaan tähtäävä toimenpideohjelma on valmisteilla. Suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa kaikki voivat esittää mielipiteensä.

Toimenpideohjelmaehdotukseen voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin sekä ELY-keskuksissa ja kunnanvirastoissa, joissa ohjelmaehdotus on nähtävillä. Toimenpideohjelmaehdotus on kuultavana 31.3.2015 asti ja jokainen voi osallistua ja kertoa mielipiteensä ohjelmasta. Palautetta ELY-keskuksille voi antaa verkkopalvelun kautta sähköisellä lomakkeella tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla tai kirjeellä. Keskusteluun voi osallistua ja antaa palautetta myös Otakantaa.fi -verkkopalvelussa. Saatu palaute käydään läpi ja siitä laaditaan yhteenveto. Palautetta hyödynnetään lopullista merenhoidon toimenpideohjelmaa laadittaessa.


Alueellista tietoa