Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Poikkeamistoimivallan siirtoa koskeva lakiehdotus lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen hallituksen esitykseksi, joka koskee rakentamisen poikkeamispäätöksiä. Esitysluonnoksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutettaisiin siten, että ELY-keskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta siirrettäisiin kokonaan kunnille. Jo nykyisin suurin osa poikkeamispäätöksistä on kunnilla. Muutoksen myötä kunnille siirtyisivät muun muassa kaikki rantarakentamisen poikkeamispäätökset. Luonnoksesta voi antaa lausuntoja 4.11.2015 saakka.                     

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on selkeyttää viranomaisten välistä työnjakoa sekä helpottaa rakentamista nopeuttamalla ja yksinkertaistamalla poikkeamisasioiden käsittelyä.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa