Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Uutta maaseudun kehittämisohjelmaa käynnistellään (Etelä-Savon ELY-keskus)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 hyväksyttiin 24.4.2014 valtioneuvostossa, jonka jälkeen maa- ja metsätalousministeriö toimitti sen Euroopan komissiolle. Ohjelman ympäristötukeen liittyvät osat puhututtivat päättäjiä viime vaiheeseen asti. Komission palautetta ja mahdollista hyväksyntää ohjelmalle odotetaan aikaisintaan syksyllä.  Kotimaisen säädösvalmistelun on tarkoitus edetä siten, että yritys- ja hanketukiin liittyvät valtioneuvoston asetukset tulisivat lausuntokierrokselle kesän aikana.

Maataloudelle yli kolme neljännestä ohjelman rahoituksesta

Maaseutuohjelman kokonaisrahoitus seitsemän vuoden kaudelle on 8 265 miljoonaa euroa EU:n ja valtion rahoitusta. Ohjelma on kokonaisuudessaan varsin maatalouspainotteinen, sillä yli 45 % rahoituksesta käytetään maatalouden luonnonhaittakorvauksiin ja 19 % ympäristötukeen. Luonnonhaittakorvauksista tosin yli puolet on kansallista rahoitusosuutta. Maatalouden investointitukiin, elintarvikkeiden jalostukseen ja markkinointiin sekä ei-tuotannollisiin investointeihin käytetään yli 12 % ohjelman rahoituksesta, josta kaksi kolmasosaa on kansallista rahoitusta. Maatalouspainotteisuudesta huolimatta, tai sen ansiosta, ohjelman toimenpiteillä on kauttaaltaan vahva ympäristöpainotus.

Etelä-Savoon tulossa niukasti yritys- ja hanketukea

Yritys- ja hanketukiin käytetään 600 miljoonaa euroa. Tähän liittyen maa- ja metsätalousministeriö on antanut esityksen ELY-keskusten välisestä varainjaosta. Varainjako perustuu vain osittain uuteen maaseutualuejakoon ja sen mukaisiin maaseudun asukkaiden lukumääriin eri alueilla. Aluetyypittelyn keskeisin erittely on: kaupunkien läheinen maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu. Suomen ympäristökeskuksen laatima aluetyypittely on tehty kuntajakoa oleellisesti tarkemman karttaruudukon perusteella. 

Sinänsä uusi aluetyypittely suosisi Etelä-Savoa varainjaossa, mutta maa- ja metsätalousministeriön esityksessä käytetyt laskentamenettelyt aiheuttavat sen, että Etelä-Savon osuus yritys- ja hanketuissa tulisi olemaan huomattavasti pienempi kuin muissa vastaavantyyppisissä ELY-keskuksissa. Laskentamenettelyillä pyritään muun muassa lieventämään päättyvän ja uuden ohjelmakauden välistä muutosta maaseudun asukasluvuissa ja siten myös varainjaossa. Etelä-Savon ELY-keskus on ilmaissut ministeriölle tyytymättömyytensä esitettyyn varainjakoon.

Siirtymävuosi 2014

Kuluva vuosi on maaseutuohjelmassa siirtymävuosi ja uusi ohjelma käynnistyy vuonna 2015. Maatalouden ympäristötuen ja muiden päättyvässä ohjelmassa olevien toimintalinjan 2 tukien rahoitus on jatkunut uuden ohjelmakauden varoin, mutta vanhoilla säännöillä. Myös maatalouden investointien ja aloitustukien rahoitus jatkuu vanhoilla säännöillä, mutta kansallisella rahoituksella elokuun lopun parin viikon kesätaukoa lukuun ottamatta 17.10.2014 saakka.

Maaseudun muille yrityksille voidaan tehdä investointi- ja kehittämistukipäätöksiä tänä vuonna kesäkuun loppuun saakka, joskin vanhan ohjelman varat loppunevat jo ennen sitä.  Laajempiin maaseutuelinkeinojen kehittämis- ja koulutushankkeisiin ei ole enää myönnettävissä vanhan ohjelmakauden varoja. Kaikkien käynnissä olevien yritys- ja kehittämishankkeiden toteutusaika päättyy 31.12.2014. Tuolloin päättyvien hankkeiden maksatukset tulee hakea viimeistään 30.4.2015.

Leader-toimintaryhmistä voitiin hakea yritystukia ohjelmakauden 2007-2013 rahoituskiintiöstä 30.4.2014 saakka. Tämän ohjelmakauden hankkeet tulee toteuttaa 31.12.2014 mennessä ja hankkeiden maksatukset hakea 30.4.2015 mennessä. Leader-ryhmien tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle hakemuksensa toimintaryhmäksi  25.4.-10.6.2014 välisellä ajalla. Ne voivat saada vahvistuksen toimintasuunnitelmilleen vasta syksymmällä, kun Maaseutuohjelma on hyväksytty komissiossa. Etelä-Savossa kaikki kolme Leader-ryhmää hakevat uutta toimintakautta ja tullevat sen myös saamaan. Ryhmien laatimat strategiat vaikuttavat niiden tuleviin rahoituskiintiöihin.

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 on edelleen luonnosversio, jota täydennetään monilta osin syksyyn mennessä rahoituksen varmistuttua. ELY-keskus vastaa kehittämissuunnitelman laadinnasta. Uudelle ohjelmakaudelle on nimetty laajasti sidosryhmiä edustava seurantaryhmä tukemaan kehittämissuunnitelman laadintaa ja seuraamaan sen toteutusta.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4074

 


Alueellista tietoa