Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Meren tilan seuranta kehittyy - kerro mielipiteesi 23.5. mennessä  (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Suomessa on meneillään merenhoidon suunnittelun kolmivaiheinen prosessi:

  • Meren tilan alustava arviointi sekä ympäristötavoitteiden ja indikaattorien asettaminen; valmistui vuonna 2012
  • Seurantaohjelman viimeistely; meneillään juuri nyt!
    Seurantaohjelmasta järjestetään julkinen kuuleminen 7.4. – 23.5.2014.
  • Toimenpideohjelman laatiminen, valmistuu vuonna 2015.

Seurantaohjelman mukaisesti tuotetulla tiedolla tulee voida arvioida meriympäristön vallitsevaa tilaa verrattuna tavoitteena olevaan hyvään tilaan sekä edistymistä hyvän tilan saavuttamisessa. Tieto luo perustan meren tilaa parantavien toimenpiteiden suunnittelulle sekä toimenpiteiden vaikutusten seuraamiselle.

Kuulemisessa toivotaan näkemyksiä merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman riittävyydestä ja laadusta. Erityisen tervetulleita ovat huomiot mahdollisilta muilta, tässä ohjelmassa mainitsemattomilta meritietoa tuottavilta ja käyttäviltä tahoilta, kuten yliopistoilta ja merialan yrityksiltä.

Kaikki ELY-keskukset kuuluttavat asiasta. Kuulemisaineisto on kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ym.fi/lausuntopyynnot. Asiakirjat ovat esillä myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa ja sen toimialueen rannikkokunnissa -  Pyhtäällä, Kotkassa, Haminassa ja Virolahdella.

Kuulemispalaute toimitetaan 23.5.2014 mennessä ensisijaisesti sähköisesti tai vaihtoehtoisesti postitse Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postiosoitteella Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola

 


Alueellista tietoa