Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Harkinnanvaraiset valtionavustukset ja vesihuoltoavustukset vuodelle 2015 haettavana

Ympäristöhallinnon harkinnanvaraiset valtionavustukset sekä maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön vesihuoltoavustukset vuodelle 2015 ovat haettavissa.

Harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuotta 2015 koskevien avustusten hakuaika on alkanut 17.10.2014 ja päättyy 30.11.2014, poikkeuksena vesienhoitosuunnitelmien toteutusta edistäviin laaja-alaisten yhteistyöhankkeisiin myönnettävä avustus, joissa hakuaika päättyy 31.12.2014. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia, joita voidaan myöntää esimerkiksi avustuksina kansalaisjärjestöille, ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi tai rakennusperinnön hoitoon.

Lue lisää:

Vesihuoltoavustukset

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat julkistaneet haettavaksi vesihuoltoavustukset yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2015. Hakuaika on 17.10.-30.11.2014. Vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta päättää asianomainen ELY-keskus.

Tuen edellytyksistä ja tuettavista toimenpiteistä on säädetty laissa vesihuollon tukemisesta (686/2004). Lisätietoja tukemistoiminnasta saa ympäristöoppaasta "Vesihuollon tukeminen".

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa