Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Ympäristön tila 2013 - Päästöt ilmaan ovat vähentyneet, pintavesien laadussa on parantamisen varaa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut alueellisen katsauksen ympäristön tilasta. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan aluetta koskeva katsaus on osa Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisen ja alueellisten ELY-keskusten Ympäristön tila 2013 -katsausten sarjaa. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella teollisuuden ja energiatuotannon luontoa happamoittavat rikki- ja typpipäästöt ovat vähentyneet selvästi 1990-luvulta nykypäivään erilaisten ilmansuojelutoimenpiteiden johdosta.

Pintavedet luokitellaan viiteen eri luokkaan. Tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää vesien hyvä tai erinomainen tila. Syksyllä 2013 valmistuneen valtakunnallisen luokittelun mukaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 72 % jokien pituudesta, 66 % järvien ja 45 % rannikkovesien pinta-alasta on hyvää huonommassa tilassa. Suurimmaksi osaksi vesien tila on pysynyt samana kuin vuoteen 2006 päättyneellä ensimmäisellä luokitusjaksolla.

Euroopan unionin ympäristötietodirektiivi velvoittaa jäsenmaat tarjoamaan kansalaisille tietoa ympäristön tilasta. Tänään julkaistu Ympäristön tila Suomessa 2013 ja alueelliset ympäristön tila -katsaukset ovat osa velvoitteen täyttämistä. Vastaavia katsauksia julkaistaan noin neljän–viiden vuoden välein. Kaikki nyt julkaistut katsaukset ja edelliset, vuonna 2008 julkaistut katsaukset ovat saatavilla sähköisinä julkaisuina ymparisto.fi-verkkopalvelun kautta.

 

 


Alueellista tietoa