Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uusimaa Suomen kehittyvimpiä luomualueita (Uudenmaan ELY-keskus)

Luonnonmukaista tuotantoa harjoitetaan liki kymmenellä prosentilla uusmaalaisista tiloista.

- Etelä-Suomen tiheimpiä luomutila-alueita, ainakin tilojen kokonaismäärään suhteutettuna, maatalouden ympäristö- ja tukipolitiikan alueellisesta toimeenpanosta vastaava Jarmo Kitula luonnehtii Uudenmaan ELY-keskuksen aluetta.

Uudenmaan 3 800 tilasta luomutuotannon on valinnut noin 350.

ELY-keskukset myöntävät erityistukea niille luomutilallisille, jotka solmivat viisivuotisen ympäristötuen erityistukisopimuksen ja noudattavat sen ehtoja.  ELYt toimeksiantavat myös luomutilojen alkutarkastukset sekä vuosittaiset tuotantotarkastukset.

Mikä luomusta tekee luomun? Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) määrittelee luomun näin: "Luomutuotannossa periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille."

 

 
Uudenmaan alueen luomutilojen runsasta määrää selittävät hyvät markkinat. Kiinnostus lähiruokaan ja luonnonmukaiseen tuotantoon on kasvamassa, ja Uudellamaalla on suuri ostokykyinen kuluttajajoukko sekä lyhyet jakelureitit.  

- Ympäristöasiat kiinnostavat ja osalla kuluttajista kyse on ideologiasta, erityistukia käsittelevä Niina Ojala huomauttaa.

Valtaosalla uusmaalaisista luomutiloista harjoitetaan kasvinviljelyä. Luomukotieläintuotantoa on vain noin 30 tilalla.

- Kotieläintilojen lukumäärä on Uudellamaalla hevostaloutta lukuun ottamatta vähentynyt koko ajan ja se selittää luomutuotannossa olevien kasvintuotantotilojen erityisen ison volyymin, Kitula kommentoi.

Myös luonnonolosuhteet kannustavat viljelemään: Uusimaa on kuin Suomi pienoiskoossa, täällä voi sääolosuhteiden puolesta viljellä kaikkea sitä, mitä koko maassa.

Lähiruoka ja luomu ovat hallituksen ruokaohjelman kärkiä: Suomen viljellyn peltoalan luomuosuus pyritään nostamaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Luonnonmukaista tuotantoa on tarkoitus monipuolistaa ja lisätä kysyntää vastaavaksi. Koko luomuruokaketju on nyt kehittämisen kohteena.


Luomutuotteilla tarkat tuotantoehdot

Jotta tuotteitaan voi markkinoida luomuna, on kuuluttava Eviran luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään ja noudatettava sen ehtoja. Luomun erityistukisopimuksia ohjaa Maaseutuvirasto, tuotantoehtoja Evira ja alueellista alkutuotannon toimeenpanoa hallinnoivat ELY-keskukset.

Luomuvalvontaan siirtyvän viljelijän on ensin läpäistävä ELY-keskuksen toimeksiantama alkutarkastus, jossa varmistetaan muun muassa, että tilalla on mahdollisuus toimia luomutuotannolle asetettujen ehtojen mukaisella tavalla. Tällaisia ehtoja ovat esimerkiksi viljeleminen ilman torjunta-aineita ja keinolannoitteita.

Luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamista valvotaan säännöllisesti. Eviran valtuuttamat tarkastajat vierailevat tiloilla vuosittain. Myös ELYn tarkastajat saattavat ottaa yhteyttä, sillä kaikista peltoalaperusteista EU-tukea hakeneista tiloista tarkastetaan joka vuosi vähintään 5 prosenttia.

 
Erityistukisopimukset jätetään keväisin

Luomutuotannon kilpailukykyä tuetaan, sillä satotasot saattavat jäädä keskimääräistä pienemmiksi: valvontajärjestelmän piiriin kuuluva viljelijä voi hakea tukea ympäristötuen eritystukisopimuksen perusteella tulonmenetysten kattamiseksi.

Kevät on kiireisintä aikaa, erityistukihakemusten jättöaika päättyy huhtikuun lopussa. Keväisin haetaan myös poikkeusluvat ja toimeksi annetaan tuotantotarkastukset, joita voi tulla yhdelle tilalle useampiakin.

- Vuonna 2012 Uudenmaan ELY-keskuksessa käsiteltiin yli 500 luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluvaa päätöstä, Eviran tuotantoehtoja ELYssä käsittelevä Virpi Aspelin-Nieminen kertoo.

Tukipäätökset tehdään vasta syksyllä – silloin selviää ELY-keskusten määrärahatilanne.

- Määrärahat eivät ole vuosittain paljon vaihdelleet, sekä kasvintuotannon että kotieläintuotannon luomutukea on voinut säännöllisesti hakea. Mutta nyt maaseutuohjelman loppupuolella rahat on sidottu aika pitkälle, Kitula tietää.  

Uusi maaseutuohjelma käynnistyy uusien toimenpiteiden osalta käytännöllisesti katsoen vasta vuonna 2015. Uudella ohjelmakaudella luonnonmukainen tuotanto on oma toimenpiteensä. Vuodesta 2014 on siis vielä tulossa siirtymäkausi vanhoin ehdoin.

Kuvassa Nina Ojala (vas.), Virpi Aspelin-Nieminen, Jarmo KItula.

 

 

 

Teksti ja kuva: Memmi Ojantola

 


Alueellista tietoa