Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Nuorisotyöttömyyden kasvu jatkuu - nuorisotakuun toteuttaminen vaatii uusia työotteita (Uudenmaan ELY-keskus)

Nuorisotakuu astui voimaan vuoden alusta. Se tarjoaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen liittyvä koulutustakuu takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. Osana nuorisotakuuta toteutettava nuorten aikuisten osaamisohjelma antaa pelkän peruskoulun varassa oleville ale 30-vuotiaille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon suorittamiseen.

Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämässä Nuorisotakuu – yhdessä onnistumme –tilaisuudessa keskusteltiin nuorisotakuun mahdollisuuksista ja haasteista. Helsingissä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui muun muassa Uudenmaan kuntien ja TE-toimiston edustajia sekä ministeriöiden asiantuntijoita.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli helmikuun lopussa 7 220 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Alle 25-vuotiaiden työttömyys lisääntyi edellisen vuoden helmikuusta 1 603 henkilöllä eli 29 prosentilla. Erityisesti lisääntyi niiden työttömien määrä, joilla ei ole ammattia.

Myös vastavalmistuneiden 25-29 –vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut.

- Olisi helppoa vedota huonoon taloustilanteeseen tai siihen, että ei näillä resursseilla. Mutta ei kun tehdään uudella tavalla, ponnekkaammin, johtaja Petri Knaapinen (kuvassa) Uudenmaan ELY-keskuksesta innosti paikalla olleita.

Tilaisuudessa todettiin, ettei nuorisotakuun vaikutuksista voi tehdä päätelmiä näin pienen ajanjakson jälkeen, joten toimijoiden ei kannata lannistua kohonneiden työttömyyslukujen vuoksi.

- Me pystymme vaikuttamaan asioihin, kunhan vain tartumme toimeen, Knaapinen uskoi.

Vaikka ajankohta korostaa surkuttelua, Knaapinen huomautti, työmarkkinoilla tapahtuu paljon myös hyviä asioita. Hän myönsi kuitenkin, etteivät suhdanteet ole puolellamme, mennään hieman vastarintaan.

- Tarvitaan uudenlaista otetta ja lähestymiskulmaa.


Hämmentyminen hyväksi

Nuoria saattaa olla työttömänä vielä enemmän kuin mitä työvoimatilastot kertovat, sillä kaikki työttömät nuoret eivät ilmoittaudu TE-toimistoihin, tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskuksesta totesi työttömyyslukuja esitellessään.

Neuvotteleva virkamies Jaana Walldén (kuvassa) opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksiköstä totesi nuorisotyöttömyyden nousun herättävän kaikissa hämmennystä:

- Se on hyvä, että hämmentää, pitää miettiä omia menettelytapoja.

Monet nuoret eivät tiedä, mitä palveluja he voivat saada ja mistä. Walldén epäilikin kohonneiden työttömyyslukujen selittyvän osittain sillä, että nuoret saivat tietoa nuorisotakuusta ja ilmoittautuivat suurin joukoin TE-toimistoon.

Nuorisotakuu ei ole kenenkään homma yksin, se koskee monen eri tahon yhteistyötä, viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen, nuorten, Walldén korosti.


www.nuorisotakuu.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti ja kuvat:  Memmi Ojantola


Alueellista tietoa