Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uudenmaan ELY-keskus ennakoimassa muotoilualan tulevaisuutta yhdessä EK:n ja Teollisuustaiteen liiton kanssa (Uudenmaan ELY-keskus)

Muotoiluala on kasvuala, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia yrityksille, joissa sovelletaan uusinta teknologiaa, koulutusta ja osaamista. Muotoilu on läpileikkaava ala, joka palvelee myös muita toimialoja ja toimii tärkeänä kilpailukykytekijänä.


Ensimmäistä kertaa vertailukelpoista toimialatietoa

Muotoilun ennakointiselvitys tuottaa yritystoimintaa koskevan tilastollisen suhdanne- ja ennakointiraportin, joka tukee muotoilualan ja muotoilua hyödyntävien alojen yritys- ja elinkeinopolitiikan valmistelua. Selvitys kattaa sekä muotoiluyritykset että muotoilua käyttävät yritykset kaikilla toimialoilla.

Koska muotoilu ei ole virallinen toimiala, siitä ei ole tuotantotilastoja – siksi vain osasta muotoilualan toimijoista on käytössä virallista tietoa Taideteollisen toimialaluokituksen (TOL) muodostamiseksi. Tiedot yritystoiminnan laajuudesta, yritysprofiilista, yritysten taloudellisesta menestyksestä, kehityksestä ja alan muutoksen taustatekijöistä ja tulevaisuuden potentiaaleista ovat siis jääneet valitettavan epätarkoiksi. Ennakointiselvitys tulee olemaan alan keskeinen tietolähde ja pohja kaikelle kehittämistoiminnalle.


Menetelmät, työnjako ja jatkotoimet

Pääasiallisena tutkimuslähteenä käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR:ää ja ammattiluokitukseen perustuvia työllisyystilastoja. Tärkeitä tietolähteitä ovat myös muotoiluyrityksille ja muotoilua käyttäville yrityksille suunnattavat yrityskyselyt. Ennakointitietoa kerätään myös osallistavilla workshopeilla ja haastatteluin.

Teollisuustaiteen liitto Ornamo koordinoi hanketta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Tutkimuksen tilastoanalyysin toteuttaa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith. Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK toimii yhteistyössä ja välittää muotoiluintensiivisille yrityksille suunnatun kyselyn.

Selvityksen tekeminen aloitetaan marraskuussa 2013 ja sen tulokset julkistetaan maaliskuussa 2014. Selvityksen tuloksiin ja yritysten tarpeisiin vastataan Uudenmaan ELY-keskuksen palveluiden avulla sekä ohjaamalla yrityksiä muihin palveluihin.

Osaamisen ennakoinnilla kasvua ESR-projekti on rahoittanut ennakointihankkeen.

 

Lisätietoja:
Sasu Pajala 040-864 1437, sasu.pajala(at)ely-keskus.fi

 

 

 

 

 

 


Alueellista tietoa