Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon saajaa voi ehdottaa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (MAKU) kerää parhaillaan ehdotuksia vuoden 2013 Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon saajaksi.

Kuka tahansa voi tehdä perustellun ehdotuksen palkinnon saajaksi. Palkinnon 2013 saajaa voi ehdottaa maakunnan kulttuuriympäristöryhmälle 31.10.2013 asti. Ehdotuksen voi tehdä internetissä sähköisellä lomakkeella:

Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä käsittelee ehdotukset ja päättää palkinnon saajasta.

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon tavoitteena on nostaa esiin kulttuuriympäristön hoidon hyviä esimerkkejä, puurtajia ja osaajia. Palkinnon myöntää maakunnan kulttuuriympäristöryhmä. Ensimmäinen Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto myönnettiin joulukuussa 2005.

Mitä, mikä tai kuka voidaan palkita?

Palkittavat teot voivat liittyä rakennettuun ympäristöön, kulttuurimaisemiin, perinnemaisemiin tai muinaisjäännöksiin taikka kaikkiin näihin.

Palkittava toiminta voi olla konkreettinen hoito, korjaus, kunnostus, rakennustyö, uusi käyttötarkoitus tai pitkäaikainen jatkunut hoito, pitkäaikainen toiminta kulttuuriympäristön hyväksi, esimerkiksi työ, yritystoiminta, yhdistystoiminta tai vapaaehtoistyö, uusi hyvä toimintamalli, hyvä idea, kulttuuriympäristökasvatustyö, ansiokas selvitystyö, julkaisu tai inventointi.

Saaja voi olla yksityinen, yhdistys, yhteisö, yritys, hanke tai kunta.

Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi seuraavin perustein:

  • Perinteitä kunnioittava hoito tai korjaustyö. Palkittavissa kohteissa korjaustöiden tai rakennusten käyttötarkoituksen muutosten tulee olla toteutettu siten, että kohteen kulttuurihistorialliset arvot ovat säilyneet.
  • Tietoisuutta ja asenteita muovaava esimerkillinen työ kulttuuriympäristön hoidon ja huomioimisen edistämiseksi.
  • Osaaminen
  • Innovatiivisuus
  • Hoidetun kohteen arvokkuus
  • Tiedottaminen, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen, yhdessä tekeminen
  • Yhteistyötä lisäävä toiminta, uusi yhteistyömalli

Valintaprosessi

Keski-Suomen kulttuuriympäristöryhmä (MAKU) kerää ehdotuksia palkinnon saajaksi ja päättää palkinnon saajasta marraskuussa 2013. Palkinto luovutetaan joulukuussa 2013.

Palkinto

Palkintona jaetaan korpilahtisen emaloija/metalliseppä Ulla Huttusen valmistama emaloitu laatta kierrätyskuparitaustalla. Laatan voi sijoittaa esimerkiksi rakennuksen seinään tai sisätiloihin. Palkinnon lisäksi voidaan jakaa myös kunniakirja/kunniakirjoja.

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon saaneet

2011
Kulttuuriympäristöpalkinto: Kyyjärven Saha Oy
Kunniakirjat:
Design Alonen, Jyväskylä
Pro Marjoniemi -kannatusyhdistys ry, Uurainen
Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistys ry, Korpilahti

2009
Kulttuuriympäristöpalkinto: Kauko Sorjosen säätiö
Kunniakirja: Naaranlahden tila, Laukaa

2007
Kulttuuriympäristöpalkinto: Kivijärven ja Myllypirtin tiloja hoitava viljelijäpari Aila ja Eero Partala, Leivonmäki
Kunniakirja: Luutsaaren Kalapirtin kannatusyhdistys

2006
Kulttuuriympäristöpalkinto: Viitasaaren - Pihtiputaan harrastaja-arkeologit
Kunniakirja: Karin Päre ja Puu

2005
Kulttuuriympäristöpalkinto: Keuruun seurakunta
Kunniakirjat: Lauttamäen perinnetila Pylkönmäellä ja Luhangan kotiseutuyhdistys

Lisätietoja: MAKU-ryhmän sihteeri, ylitarkastaja Liisa Horppila-Jämsä, puh. 0295 024 740, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa