Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Hydrologisella seurannalla varaudutaan veden aiheuttamiin yllättäviin tilanteisiin (Uudenmaan ELY-keskus)

Mielenkiintoinen tehtävä, luonnehtii Tauno Kekkonen itäisellä Uudellamaalla sijaitsevan Taasianjoen eteläosan vedenpinnan korkeuden seuraamista. Hän on yksi Uudenmaan ELY-keskuksen vapaaehtoisista havaitsijoista: Uudenmaan ELY-keskus vastaa alueensa paikallisesta hydrologisesta seurannasta vapaaehtoisen havainnoitsijaverkoston avulla. Hydrologisella seurannalla tarkkaillaan veden kiertokulkua luonnossa ja varaudutaan muun muassa tulvariskeihin.

- Korvaamaton luonnonvara, hydrologisista maastotöistä Uudenmaan ELY-keskuksessa vastaava Jukka Varinen perustelee seurannan tärkeyttä, perusajatuksena on, täydentää hydrologisesta seurannasta vastaava Perttu Ottelin, että kun vedestä on riittävästi tietoa, sitä pystytään käyttämään kestävällä tavalla, eli pyritään yhteen sovittamaan vesivarojen käyttö ja vesien suojelu.

Uudellamaalla on vajaa sata hydrologista havaintoasemaa. Seurantaverkko koostuu vedenkorkeus- ja virtaama-asemista, jää- ja lumiolojen seurannasta, routa-asemista, pohjavesiasemista ja pintavedenlämpötilan seurannasta. Osa havainnointipisteistä on automaattisia: reaaliaikaista tietoa tarvitaan etenkin tulvaherkkien alueiden tilanteesta.

Seurantaa tehdään yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu myös Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä sadeasemien verkko.

- Kyllä ne ystävät ja kyläläisetkin aina kyselevät, että onko vedet laskeneet, havaitsija Tauno Kekkonen kertoo. Vieressä seisoo Perttu Ottelin.

 

Kunnostusten jälkiseurantaa

Kekkosella on hyllyn päällä vino pino mustakantisia muistikirjoja. Hän nostaa yhden pöydälle ja ryhtyy selailemaan sivuja nähdäkseen, minä vuonna mittausmerkinnät on aloitettu. Hän lähettää kirjaan merkitsemänsä tiedot ELY-keskukseen kuukausittain tietokantaan lisättäviksi.

Vapaaehtoisten verkkoon kuuluu parikymmentä havaitsijaa.

- Nuorilla on muita harrastuksia, ei niitä kiinnosta, iäkkäämmät miehet on enemmän kiinnostuneita, tammikuussa 85 täyttävä Kekkonen toteaa, kun keskustelu kääntyy vapaaehtoisten korkeaan ikään.

Vapaaehtoiseksi havaitsijaksi jo 90-luvulla ryhtynyt Kekkonen käy lukemassa joessa olevan mitta-asteikon lukeman – pahinta talviaikaa lukuun ottamatta - joka päivä, oli ilma mikä tahansa: Ehei, koskaan ei tunnu tylsältä mennä. Kekkosta eivät säät jarruta, se on pukeutumisasia, hän naurahtaa.

Alueellinen havainnointi liittyy yleensä tulvasuojeluun tai kunnostusten jälkeiseen jälkiseurantaan. Näin myös Taasianjoen tapauksessa: Taasianjoella toteutettiin 90-luvulla laaja järjestelyhanke. Joen vieressä olevat pellot olivat kärsineet tulvista 1800-luvulta saakka ja tulvapeltojen suhteellinen osuus vesistöalueen kokonaispeltoalasta oli maamme korkeimpia. Tilanne muuttui, kun joen uomaa perattiin ja rakennettiin pohjapatoja. Uoman vedenjohtokyky parani ja tulvat ovat vähentyneet.

Järjestelyhankkeen jälkitarkkailua tehdään kolmessa eri pisteessä. Kekkonen lukee mitta-asteikon joen ylittävän sillan kaiteen yli:

- Hyvin siitä näkee, luen mittarin pykäliä alaspäin. Ennen käytin kiikaria, mutta ne putosivat jokeen.

Tulvat ovat rauhoittuneet. Kaksi kertaa on vesi ottanut sillan kanteen kiinni, Kekkonen muistelee. Muutoin mittatuloksissa ei ole ollut mitään hälyttävää.

- Täällä saa sataa runsaastikin, eikä vesi nouse, yläjuoksulla kun ollaan. Tämä on vähän ylempänä kuin joen muut havaintopaikat.

Taasianjoen järjestelyhankkeen tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa tehdyt mittaukset ovat tärkeitä – etenkin pitkät aikasarjat, joista selviää vedenpinnankorkeuden vaihtelut sekä ennen hanketta että sen jälkeen.
 


Itsenäistä työtä

Havaitsijoiden luona käydään lähinnä silloin, kun uusi vapaaehtoinen opastetaan alkuun tai jos mitta-asteikossa on ongelmia. Mittareiden perustarkastus tehdään muutaman vuoden välein.

Kekkosen käyttämä asteikkolevy pitää vaihtaa kulumien vuoksi. Varinen lupaakin tulla parin viikon kuluttua uudelleen, kenties joki on jo silloin vähän laskenut, miehet arvelevat.

 

 

 

 

Teksti ja kuvat: Memmi Ojantola


Alueellista tietoa