​​​​​Perustamistuki

Perustamistuella on tarkoitus saada aikaan nopeammin uusia, menestyviä ja kasvavia yrityksiä kehittyville toimialoille. Perustamistukea ei myönnetä pelkästään tuotekehityshankkeisiin, sillä yrityksen liiketoiminnan on käynnistyttävä perustamistuen toteutusaikana. Perustamistukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamiseen 5 000–35 000 euroa tai uuden liiketoiminnan tuotteen tai palvelun kokeiluun 2000–10 000 euroa.

Perustamistukea voidaan myöntää:

 • Aloittavan yrittäjän ensimmäisen yrityksen perustamiseen
 • Maatilalla uuden yritystoiminnan käynnistämiseen
 • Toimivalle yritykselle täysin uuden liiketoiminnan (uusi toimiala) käynnistämiseen
 • Yritykselle uuteen toimintaan liittyvään kokeiluun

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija ja hanke täyttävät tuen myöntämisen  säädösperusteiset yleiset edellytykset, mm. tuettavan toiminnan on annettava  pääasiallinen  toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle. Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen. Liiketoimintasuunnitelmassa on oltava toimenpidesuunnitelma.

Perustamistukea ei voida myöntää:

 • Maatalouteen
 • Metsätalouteen
 • Maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen
 • Kaupunkialueelle (Oman yrityksesi sijainnin voit tarkistaa seuraavasta linkistä Arcgis-verkkopalvelu. Verkkopalvelu avautuu automaattisesti tuoreimpaan kaupunki-maaseutuluokitukseen vuodelta 2018. Siirtymäkaudella luokitus perustuu vielä vanhaan, vuoden 2010 luokitukseen. Vaihtaaksesi tähän, klikkaa: yksityiskohdat-> sisältö -> vaihda valinnaksi ”kaupunki-maaseutu -luokitus 2010”)

Tuen myöntämisen esteenä on starttirahapäätös (1.1.2013 jälkeen) tai nuoren viljelijän aloitustuki, jos sitoumuskausi on vielä kesken.

Toimenpidesuunnitelma

Toimenpidesuunnitelmaan eritellään liiketoimintasuunnitelmasta sellaiset toimenpiteet ja niiden kustannusarviot, jotka esitetään toteutettavaksi perustamistuen avulla. Toimenpiteiden on oltava toteuttamiskelpoisia ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään hyväksyttyjen toimenpiteiden kustannusarvion mukainen, mutta avustuksen määrän suuruus suhteutetaan yrityksen tavoitteisiin.

Kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmat ja uusien työpaikkojen syntyminen korottavat avustuksen määrää, kun taas vaatimattomat kehityssuunnitelmat vastaavasti laskevat sitä. Toimenpidesuunnitelmassa tulisi esittää myös tavoiteaikataulu toimenpiteiden toteuttamiselle. Sen pohjalta kirjataan tukipäätökseen vaiheet, joiden perusteella maksamiseriä voidaan hakea.Tukea ei myönnetä pelkästään tavanomaisiin liiketoiminnan perustamiskustannuksiin. Aina tulisi mukana olla myös asiantuntijapalveluita ja sparrausta yrityksen alkuvuosina.

Tuen perusteeksi sopivat kustannukset

1) palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö

2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden tilapäinen vuokraus; kun tiloja tai koneita tarvitaan koevalmistukseen, pilotointiin yms. kehittämistoimenpiteeseen

3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet, esimerkiksi käyttöomaisuuden pienhankinnat max 2500 €, tarpeelliset ja kohtuulliset matkakulut osallis-tumisesta messuille tai vastaaviin tapahtumiin

Kustannuksia, jotka eivät kelpaa tuen perusteeksi

 • Yrityksen perustamisen osake- tai käyttöpääomainvestoinnit
 • Yrityksen tavanomaiset juoksevat kustannukset
 • Henkilöstökustannukset, jotka kohdistuvat yrityksen tavanomaiseen toimintaan

Lisätietoja perustamistuesta Uudellamaalla:

 • Siina Viskari, siina.viskari@ely-keskus.fi, 0295 021 178, Uusimaa
 • Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola@ely-keskus.fi, 0295 021 115, Uusimaa
 • Tony Lassas, tony.lassas@ely-keskus.fi, 0295 021 091, Uusimaa

Muiden ELY-keskusten maaseudun yritystukien asiantuntijat (asiantuntijahaku)

Perustamistuen maksaminen

Tuettavat toimenpiteet on toteutettava kahden - kolmen vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Perustamistuen ensimmäinen erä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hyväksytty tukipäätöksellä ja yritys on perustettu ja merkitty voimassa olevien säännösten mukaisesti kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Perustamistuen toinen erä, ellei kyseessä ole viimeinen maksuerä, voidaan maksaa, kun vähintään puolet toimenpidesuunnitelman mukaisista tukipäätöksellä hyväksytyistä toimenpiteistä on toteutettu. Perustamistuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

 • Lisätietoja perustamistuen maksamisesta Uudellamaalla: maksatus.uusimaa(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja maaseutuohjelmasta:

 

ESR-logo.Maaseutu 2020 -logo