Navigointivalikko
Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto

ELY-keskukset antavat mm. alueellisia ulkomaalaista työvoimaa koskevia työlupalinjauksia ja tekevät osapäätöksiä yrittäjän oleskelulupahakemuksiin. Perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta ja Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosiosta.

Oleskeluluvat

Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisten tulee jättää oleskelulupahakemus joko ennen Suomeen tuloa Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta.

Osapäätös

  • Yrittäjän oleskelulupa: ELY-keskus tekee hakemukseen ensin osapäätöksen, jossa arvioidaan elinkeinotoiminnan kannattavuuden edellytykset ja toimeentulon riittävyys.

  • Työntekijän oleskelulupa: Työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen ensin kokonaisharkintaan perustuvan osapäätöksen. Kokonaisharkinta sisältää työvoiman saatavuuden ja työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä työnantajan edellytysten selvittämisen.

Päätös oleskeluluvasta

  • Kun osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen.

Yrittäjän oleskelulupien osapäätösten tekeminen on valtakunnallisesti keskitetty Uudenmaan ELY-keskukselle.

Työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittely on keskitetty Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen TE-toimistolle. Tarkemmat tiedot lupa-asioita käsittelevistä työ- ja elinkeinotoimistoista löytyy TE-palveluiden sivuilta.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Työvoiman maahanmuutto - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskuksella on alueellinen työlupalinjaus (kts. Oikopolut oikealla). Alueellisen linjauksen tarkoituksena on ohjata työntekijän oleskeluluvan käsittelijöitä huomioimaan alueellisten työmarkkinoiden erityispiirteet. ELY-keskuksen yhteyshenkilö: kotouttamis- ja nuorten palveluiden päällikkö Emine Ehrström, puh. 0295 028 684.

Työntekijöiden oleskelulupa-asioiden käsittely

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työntekijöiden oleskelulupapäätösten osaratkaisut
tehdään Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa. Yhteystiedot kts. ylhäällä oikealla Muualla verkossa > Työntekijän oleskelulupa-asioita käsittelevät TE-toimistot

Talent Coastline

Pohjanmaan ELY-keskuksessa on käynnistynyt 1.1.2019 alkaen Talent Coastline kasvupalvelupilotti. Talent Coastline kasvupalvelupilotissa pureudutaan valtioneuvoston yhteisen Talent Boost -ohjelman toimenpiteiden työstämiseen erityisesti Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen, kanavoida Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi ja lisätä työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille.

Lue lisää www.talentcoastline.fi