Navigointivalikko
Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto

ELY-keskukset antavat mm. alueellisia ulkomaalaista työvoimaa koskevia työlupalinjauksia ja tekevät osapäätöksiä yrittäjän oleskelulupahakemuksiin. Perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta ja Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosiosta.

ELY-keskusten asiantuntijat (asiantuntijahaku.ahtp.fi)

Oleskeluluvat

Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisten tulee jättää oleskelulupahakemus joko ennen Suomeen tuloa Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta.

Osapäätös

  • Yrittäjän oleskelulupa: ELY-keskus tekee hakemukseen ensin osapäätöksen, jossa arvioidaan elinkeinotoiminnan kannattavuuden edellytykset ja toimeentulon riittävyys.

  • Työntekijän oleskelulupa: Työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen ensin kokonaisharkintaan perustuvan osapäätöksen. Kokonaisharkinta sisältää työvoiman saatavuuden ja työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä työnantajan edellytysten selvittämisen.

Päätös oleskeluluvasta

Kun osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen.

Yrittäjän oleskelulupien osapäätösten tekeminen on valtakunnallisesti keskitetty Uudenmaan ELY-keskukselle.

Lue lisää Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta (migri.fi)

Työlupahakemukset käsitellään 15.9.2022 lähtien valtakunnallisesti

Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan TE-toimistojen työlupayksiköiden toiminta muuttuu 15.9.2022 lähtien. Jatkossa työlupahakemukset käsitellään valtakunnallisesti ilman alueellisia toimivaltarajoja. Muutos ei koske Ahvenanmaata. Tällä hetkellä työlupahakemuksia käsitellään alueellisesti ja toimivalta perustuu siihen, missä työnteko tapahtuu.

Hakemusten käsittelyyn ei tule muutoksia, mutta työlupapalveluiden puhelinpalvelunumero ja sähköpostiosoite muuttuvat valtakunnallisiksi.

Uusi sähköpostiosoite: tyoluvat@te-toimisto.fi
Uusi puhelinnumero: 0295 040 019 (klo 9-11)

Työlupapalvelut (toimistot.te-palvelut.fi)

 


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Työvoiman maahanmuutto - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskuksella on alueellinen työlupalinjaus (kts. Oikopolut oikealla). Alueellisen linjauksen tarkoituksena on ohjata työntekijän oleskeluluvan käsittelijöitä huomioimaan alueellisten työmarkkinoiden erityispiirteet.

ELY-keskuksen yhteyshenkilö: kotouttamispäällikkö Emine Ehrström, puh. 0295 028 684.

Työntekijöiden oleskelulupa-asioiden käsittely

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työntekijöiden oleskelulupapäätösten osaratkaisut
tehdään Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa. Yhteystiedot kts. ylhäällä oikealla Muualla verkossa > Työntekijän oleskelulupa-asioita käsittelevät TE-toimistot

Alueellinen työlupalinjaus

Linjaus kattaa neljän elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) alueen:
Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan. Yhteinen linjaus on tehty osana ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan lieventämiskokeilua, joka toteutetaan ajalla 9/2021-2/2023. Linjauksen laadintaprosessissa ovat olleet mukana ELY-keskukset, työ- ja elinkeinotoimistot, työmarkkinaosapuolet sekä aluehallintovirastojen työsuojelun ja ulkomaalaispoliisin edustajat.

Alueellisen linjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta kokeilualueen ELY-keskusten alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Linjauksessa arvioidaan työvoiman saatavuutta eri ammattialoilla. Työntekijän oleskelulupaan liittyvä harkinta on tapauskohtaista
kokonaisharkintaa, joka sisältää ennakkovalvonnan ja työvoiman saatavuuden arvioinnin. Ennakkovalvontaa suoritetaan selvittämällä mm. työsuhteen ehtoja sekä työnantajan suoriutumista työnantajavelvoitteista. 

Tutustu työlupalinjaukseen (7.11.2022)
 

Osaavaa työvoimaa ulkomailta - miten prosessi etenee? 

Esittelemme prosessin alle kahdessa minuutissa seuraavan videon kautta:
Osaavaa työvoimaa ulkomailta

 

Talent Coastline

Pohjanmaan ELY-keskuksessa on käynnistynyt 1.1.2019 alkaen Talent Coastline kasvupalvelupilotti. Talent Coastline kasvupalvelupilotissa pureudutaan valtioneuvoston yhteisen Talent Boost -ohjelman toimenpiteiden työstämiseen erityisesti Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen, kanavoida Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi ja lisätä työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille.

Lue lisää www.talentcoastline.fi

Päivitetty: 07.11.2022