Navigointivalikko
Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto

ELY-keskukset antavat mm. alueellisia ulkomaalaista työvoimaa koskevia työlupalinjauksia ja tekevät osapäätöksiä yrittäjän oleskelulupahakemuksiin. Perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta ja Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosiosta.

ELY-keskusten asiantuntijat (asiantuntijahaku.ahtp.fi)

Oleskeluluvat

Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisten tulee jättää oleskelulupahakemus joko ennen Suomeen tuloa Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta.

Osapäätös

  • Yrittäjän oleskelulupa: ELY-keskus tekee hakemukseen ensin osapäätöksen, jossa arvioidaan elinkeinotoiminnan kannattavuuden edellytykset ja toimeentulon riittävyys.

  • Työntekijän oleskelulupa: Työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen ensin kokonaisharkintaan perustuvan osapäätöksen. Kokonaisharkinta sisältää työvoiman saatavuuden ja työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä työnantajan edellytysten selvittämisen.

Päätös oleskeluluvasta

Kun osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen.

Yrittäjän oleskelulupien osapäätösten tekeminen on valtakunnallisesti keskitetty Uudenmaan ELY-keskukselle.

Lue lisää Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta (migri.fi)

Työlupahakemukset käsitellään 15.9.2022 lähtien valtakunnallisesti

Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan TE-toimistojen työlupayksiköiden toiminta muuttuu 15.9.2022 lähtien. Jatkossa työlupahakemukset käsitellään valtakunnallisesti ilman alueellisia toimivaltarajoja. Muutos ei koske Ahvenanmaata. Tällä hetkellä työlupahakemuksia käsitellään alueellisesti ja toimivalta perustuu siihen, missä työnteko tapahtuu.

Hakemusten käsittelyyn ei tule muutoksia, mutta työlupapalveluiden puhelinpalvelunumero ja sähköpostiosoite muuttuvat valtakunnallisiksi.

Uusi sähköpostiosoite: tyoluvat@te-toimisto.fi
Uusi puhelinnumero: 0295 040 019 (klo 9-11)

Työlupapalvelut (toimistot.te-palvelut.fi)

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 26.01.2023