Navigointivalikko

Työvoima- ja yrityspalveluiden hankinta

ELY-keskukset hankkivat työvoima- ja yrityspalveluja yhteistyössä TE-toimistojen kanssa. Hankintojamme ohjaa lainsäädäntö, kuten hankintalaki, laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja laki kotoutumisen edistämisestä. 

Kenelle hankimme työvoima- ja yrityspalveluita?

ELY-keskukset hankkivat palveluita henkilöasiakkaille sekä yritys- ja työnantaja-asiakkaille.

Ajankohtaista hankinnoista

4/2022

Valtiovarainministeriö ohjeistaa valtion virastoja ja laitoksia pakotteisiin liittyen. Ohjeiden tarkoituksena on selkeyttää Ukrainan sodan aiheuttaman tilanteen informointia ja säädöspohjaa sekä asetettujen pakotteiden toimeenpanoa ja ohjata yhdenmukaiseen menettelyyn valtion virastoissa toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Selvitämme TE-palveluhankinnoissa pakotteiden vaikutukset palveluntuottajiin ja yhteishankintakoulutuksen osalta työnantajiin.

8/2021

Pidimme 3.6.2021 virtuaalisen työpajan työvoima- ja yrityspalveluhankintojen valtakunnallisesta kehittämisestä. Työpajaan osallistui 200 henkilöä, joista puolet oli palveluntuottajia ja puolet tilaajien edustajia, eli ELY-keskuksen, TE-toimiston ja TEM:n asiantuntijoita. Työpajassa kartoitimme valtakunnallisia hankintojen kehittämisteemoja. 

3.6.2021 kehittämistyöpajan kooste (pdf)


Alueellista tietoa