Ajankohtaista - Meille töihin

Meille töihin

Huolehdimme jokaisen arkielämään vaikuttavista asioista, kuten teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä tuemme yrityksiä niiden kehittymisessä.  Olemme merkittäviä alueidemme kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä. Tavoitteenamme on kestävä tulevaisuus ihmisten ja alueiden parhaaksi.  

Toimintamme kulmakivenä ovat rautaiset ammattilaiset, kukin omalla alallaan. Työskentelemme moderneissa monitoimitiloissa, ja käytössämme on uusin tekniikka. Työtä teemme yleensä tiiviisti tietokoneella ja lukuisissa palavereissa, mutta pääsee meillä pukemaan oikeat työvaatteetkin päälleen ja tutkimaan esimerkiksi peltolohkoja, tietyömaita tai vesien tilaa.  

Asiantuntijamme työskentelevät 15 alueellisessa ELY-keskuksessa, mutta teemme laajasti yhteistyötä lukuisten alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Verkostomainen toiminta on meillä arkipäivää.  

Toimintamme perustana on selkeä näkemys elinkeinoelämän vahvuuksista

Me ELY-keskuksissa kehitämme maaseudun elinkeinoja sekä elinvoimaisuutta. Tuemme kalataloutta ja kehitämme vesiviljelyä, kalavesien hoitoa ja vapaa-ajan kalastusta. Edistämme työllisyyttä sekä kehitämme työvoimapalveluita ja edistämme työmarkkinoiden toimivuutta. Hoidamme maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä. Tuemme yritysten globaalia ja kansallista kasvua rahoituksen ja osaamisen kehittämisen keinoin. Toimintamme perustana on selkeä näkemys alueiden elinkeinoelämän vahvuuksista, kilpailukyvystä ja tarpeista.  ELY-keskukset ovat myös merkittäviä rahoituksen myöntäjiä.  

Turvaamme sujuvan liikenteen

Teiden päivittäisen hoidon ansiosta arjen matkat sujuvat niin maanteillä kuin kevyenliikenteen väylilläkin. Parannamme liikenteen turvallisuutta rakennuttamalla korotettuja suojateitä ja kevyen liikenteen väyliä. Vastaamme teiden päällystämisestä, kunnossapidosta ja siltojen korjaamisesta, siten turvaamme sujuvan liikenteen. Tuemme joukkoliikennettä vilkkailla kaupunkiseuduilla ja pyrimme myös säilyttämään maaseudun välttämättömät joukkoliikenneyhteydet. Varmistamme liikennöintipalvelut saaristossa. Niitoilla ja istutuksilla rakennamme viihtyisän ja turvallisen liikenneympäristön. Hoidamme myös liikenteeseen ja tienpitoon liittyvät neuvonta-, viestintä- ja tietopalvelut sekä tienpidon luvat. Suunnittelemme ja toteutamme isoja ja pieniä tiehankkeita yhteistyökumppaneidemme kanssa.  

Luomme edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille

Tehtävänämme on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille. Suojelemme eläin- ja kasvilajeja sekä niiden elinympäristöjä. Seuraamme ympäristön tilaa ja tuotamme ajantasaista ympäristötietoa. Edistämme ympäristönsuojelua ja valvontaa eri toimialoilla. Seuraamme ja valvomme toiminnasta aiheutuvia päästöjä yhteistyössä yritysten kanssa. Ohjaamme kuntia tavoitteenamme yhdyskuntarakenne, jossa osaaminen, liikkuminen ja tuotanto sijoittuvat kestävällä tavalla. Huolehdimme omaleimaisesta ja hyvin hoidetusta kulttuurimaisemasta ja rakennusperinnöstä, jotka tarjoavat viihtyisän asuinympäristön ihmiselle.