Työ

Tietoa työelämän, palkkaturvan ja maahanmuuton tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Työ

null EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman käyttöön sovellettavaa Pirkanmaan työlupalinjausta on tarkistettu (Pirkanmaa)

EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman käyttöön sovellettavaa Pirkanmaan työlupalinjausta on tarkistettu (Pirkanmaa)

Uusi työlupalinjaus tuli voimaan 22.4.2021. Työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan Pirkanmaalla puoltaa ilman erillistä työvoiman saatavuusselvitystä. Tätä listaa on nyt laajennettu.

Työmarkkinat ovat Pirkanmaalla kohtalaisen vakaassa tilassa. Pirkanmaan työllisyyden ongelmia tällä hetkellä ovat rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys. Palveluiden piirissä olevien työnhakija-asiakkaiden määrä on myös kasvanut mutta samalla osaavan työvoiman saatavuudessa on haasteita.

Työlupalinjauksessa ohjataan työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittelijöitä huomioimaan alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Se toimii oleskelulupahakemuksen käsittelijän päätöksenteon tukena.

Työlupalinjaus on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, Kauppakamarin, Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kesken osana Maahanmuuttoasiain toimikuntaa. Se on julkaistu Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä TE-toimiston internet-sivuilla. Linjaus tarkistetaan seuraavan kerran syksyllä 2021.

Pirkanmaan työlupalinjaus 22.4.2021: https://www.ely-keskus.fi/tyovoiman-maahanmuutto/-/categories/14401?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=14401

Tarkemmat menettelyohjeet työntekijän oleskeluluvan hakemiseksi löytyvät Pirkanmaan TE-toimiston internet-sivuilta: https://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/tyolupapalvelut

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksessa antaa:

Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen
p. 0295 036 086
​​​​​​​marja.huttunen(at)ely-keskus.fi

Palkkaturvan puhelinpalvelu

ma - pe 12.00 - 15.00
0295 020 020 (pvm/mpm)

Tietoa puhelinpalvelusta

Yrittäjän oleskelulupien puhelinpalvelu

ti - to 10.00 -11.00
0295 020 980 (pvm/mpm)

Tietoa puhelinpalvelusta

TE-palveluiden puhelinpalvelu

ma - pe 9.00 - 16.15
Henkilöasiakas
0295 025 500 (pvm/mpm)
Työnantaja ja yrittäjä
0295 020 500 (pvm/mpm)

Tietoa puhelinpalvelusta