Navigointivalikko

Turvetuotantokoneiden romutuspalkkio ja luopumistuki turvealan yrityksille

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistelemassa kansallista tukimallia turvetuotannon nopeasta alasajosta kärsiville yrityksille. Tukimuodoiksi kaavaillaan turvekoneiden romutuspalkkiota sekä turvetuotannosta luopumisen tukea. 
Tukien haku on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 alkupuolella. Tukien myöntäjänä ja maksajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Tälle sivustolle päivitetään ajantasaista tietoa valmistelun etenemisestä ja haun alkamisesta sekä tukiin liittyvää ohjeistusta.

Valmistelun tilanne 12/2021

Turvetuotantokoneiden romutustuki

Asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022-2023 on ollut lausuntokierroksella 8.12.2021 asti. Asetus on työ- ja elinkeinoministeriön valmistelussa ja sen on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2022.

Tukiohjelman tavoitteena on tukea vaille käyttöä jääneiden turvetuotantokoneiden romuttamista. Tukiohjelma on osa laajempaa turvealalle suunnattua luopumispakettia. 

Valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta. Asetusta sovellettaisiin valtion talousarvion mukaiseen turvetuotantokoneiden romuttamisen tukemiseen, tuen myöntämiseen ja maksamiseen. Tukea myönnettäisiin Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013, de minimis -asetus) mukaisena. Asetuksessa säädettäisiin muun muassa tukikelpoisista romutetuista turvetuotantokoneista, tukitasoista sekä tuen maksamisesta. Lisäksi asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset turvetuotantokoneiden romuttamiseen annettavan tuen myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista tiedoista ja selvityksistä.

Turvetuotannosta luopumisen tuki

Asetus on työ- ja elinkeinoministeriön valmistelussa ja se tulee lausuntokierrokselle alkuvuodesta 2022.

Hakeminen

Tukien hakeminen tulee tapahtumaan aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Linkki sähköiseen hakemukseen tulee tälle sivulle haun käynnistyttyä.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä