Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Tuettu liikenne ingressi

Tuettu liikenne

Varsinais-Suomen ELY -keskus avustaa liikennettä Sipoon, Raaseporin, Inkoon ja Loviisan saaristoissa sekä Saariston Rengasteillä. Avustetulla saaristoliikenteellä tarkoitetaan sellaista yksityisen liikenteenharjoittajan vesiteitse merikelpoisella aluksella hoitamaa säännöllistä liikennettä, joka palvelee saaristossa pysyvästi asuvia henkilöitä sellaisilla saariston sisäisillä tai saariston ja mantereen välisillä reiteillä, joilla ei ole muuta säännöllistä liikennettä tai tieyhteyksiä.

Tuetussa saaristoliikenteessä liikennöitsijä vastaa aikatauluista. Tukea saava saaristoliikenteen liikenteenharjoittaja perii asiakkailtaan kuljetusmaksut. Tuetussa saaristoliikenteessä perittävistä maksuista vapautettuja ovat saaristoliikenteeseen käytettävien alusten reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi asuvat henkilöt.

Varsinais-Suomen ELY-keskus julkaisee ilmoituksen avustusten hakemisesta seuraavan vuoden liikennettä varten kohdealueilla ilmestyvissä sanomalehdissä kesäkuun loppuun mennessä. Päätökset avustuksen myöntämisestä tehdään hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 30.05.2022