Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Kaakkois-Suomen työttömien määrä kasvoi edelleen kesäkuussa (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä on edelleen kasvanut, myös nuorten työttömien. Samoin pitkäaikaistyöttömien määrät ovat edelleen nousussa. Avoimia työpaikkoja on edellisvuotta vähemmän.  Lomautettujen määrät ovat kuitenkin laskeneet reippaasti huhtikuun (ja toukokuunkin) ennätyslukemista.

Työttömiä kesäkuussa Kaakkois-Suomessa 22 746

Kesäkuun lopussa oli Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 22 746 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 7 021 henkilöä ja 44,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 416 873 (+64 %).

Työttömyyden kasvu johtuu suurelta osin siitä, että lomautettujen määrä on kasvanut korona-aikana. Kaakkois­Suomessa oli kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja yhteensä 5 214, mikä oli 4 582 henkilöä enemmän viime vuoteen verrattuna. Lomautettujen määrä on kuitenkin laskussa, huhtikuun 2020 lomautettujen ennätyslukemista laskua oli tapahtunut 2 240 henkilön verran (­30 %) ja toukokuustakin 1 933 henkilön verran (­27 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 17,0 %. Kymenlaaksossa osuus oli 17,1 % ja EteläKarjalassa 16,7 % (koko maa 15,8 %). Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (20,4 %), matalin Lemillä (11,5 %).

Sekä miehillä että naisilla vähemmän töitä

Sekä miesten että naisten työttömyys on kasvanut lähes 50 prosentilla. Kesäkuun lopussa alle 25-­vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 3 174, mikä on 36 % (+833 henkilöä) enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Koko maassa nuorten työttömien määrä kasvoi 67 %.

Alle 25­-vuotiaiden työttömien määrä nousi edellisvuodesta Kouvolan seudulla (+34 %), Kotka­Haminan seudulla (+30 %), Lappeenrannan seudulla (+50 %) ja Imatran seudulla (+19 %). Alle 20­-vuotiaita oli työttömänä 877 henkilöä (+32 %). Yli 50­-vuotiaita oli työttömänä 8 769 henkilöä eli 42 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien määrä nousi kesäkuussa riippumatta koulutuksesta. Työttömiä oli kaikissa ammattiryhmissä, mutta eniten nousua oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä. Nousu oli suurta myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden keskuudessa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 11 prosentilla. Yli vuoden työttömänä olleita oli Kaakkois-Suomessa kesäkuun lopussa 4078 henkilöä.

Uusia avoimia työpaikkoja 11 % vähemmän kuin vuosi sitten

Kesäkuun aikana oli Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa avoimia työpaikkoja 1625. Koko maassa työpaikkojen määrä pieneni 9 prosenttia. Kouvolan seudulla työpaikkoja oli 8 prosenttia, Kotkan-Haminan seudulla 11 prosenttia ja Lappeenrannan seudulla 14 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan.

Suurin osa avoimista työpaikoista (77 %) oli yrityksissä. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 50 prosentissa uusia työpaikkoja. Eniten uusia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, myyjille sekä toimisto- ja laitossiivoojille.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, kesäkuu 2020 (pdf)

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)