Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Uudenmaantien kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen laatukäytävä valmis osuudella Eteläkaari-Piikkiö (Varsinais-Suomi)

Uudenmaantie välillä Turku – Piikkiö on Turun seudun vilkkaimpia kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Siitä on haluttu kehittää laadukas, kestäviä liikkumismuotoja palveleva väylä. Kehittämistä on tehty ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimukseen liittyvällä MAL-rahoituksella. Nyt parannukset ELY-keskuksen hallinnoimalla maantieosuudella on saatu valmiiksi. Turun kaupungin katuverkolla työt ovat alkaneet ja jatkuvat vielä vuodelle 2021.

Uudenmaantien kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita on parannettu Eteläkaaren eritasoliittymän ja Piikkiön keskustan välisellä osuudella viimeisen vuoden aikana. Osuudella on mm. levennetty jalankulku- ja pyöräilyväylää, uusittu päällysteitä ja pysäkkikatoksia, rakennettu uusia suojateitä sekä pystytetty pyöräilijöiden laskentalaite Piispanristille. Tehdyistä toimenpiteistä on kerrottu laajemmin internetissä Väyläviraston hankesivuilla.

Turun kaupunkiseudun keskeinen tavoite on edistää viisaita liikkumismuotoja, joita ovat mm. lihasvoimalla tapahtuva liikkuminen sekä joukkoliikenne. Tavoitteena on vähentää etenkin yksin autolla kulkemista ja sitä kautta pienentää hiilidioksidipäästöjä ja niiden aiheuttamaa ilmastovaikutusta. Uudenmaantienkin parannustoimilla pyritään siihen, että liikkumismuodoksi valittaisiin yhä useammin kävely, pyöräily tai linja-auto oman henkilöauton sijaan.

Leveä nelikaistainen autotie, kuten Uudenmaantie, toimii esteenä liikkumiselle sen puolelta toiselle. Uusilla suojateillä on haluttu parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden mahdollisuuksia liikkua tien yli etenkin Piispanristillä, jossa on erilaisia palveluita tien molemmin puolin. Uudenmaantie oli ennen valtatie, joille yleensä rakennetaan alikulkuja. Uudenmaantien liikenteellinen merkitys on muuttunut ja se on nykyään seututie, joilla voidaan sallia myös kävelijöiden ja pyöräilijöiden ylitykset tien tasossa. Suojateiden kohdalla nopeusrajoitus voi olla korkeintaan 60 km/h, minkä vuoksi myös nopeusrajoituksia on joissain kohdin laskettu.

Piispanristin kohdalla suojatiet muuttivat risteysjärjestelyitä. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi liikennevaloihin tullaan lisäämään nuolivalo Kairiskulmantieltä vasemmalle Uudenmaantielle kääntyville.

Osuudelle Eteläkaari-Piikkiö on hankkeen yhteydessä asennettu uusia, kaupunki-ilmeeseen sopivia, linja-auton odotuskatoksia. Osa katoksista on varustettu näytöllä, josta käy ilmi seuraavan linja-auton saapumisajankohta.  Piispanristille on asennettu polkupyörille suojakatos ja muutamalle muulle pysäkille pyörätelineet. Runkolukittavat pyörätelineet helpottavat niitä matkustajia, jotka haluavat tulla pysäkille polkupyörällä.

Uudenmaantien parantaminen jatkuu vielä pyöräilyn uuden viitoituksen osalta. Turun ja Piikkiön välille asetetaan kesän aikana uuden tieliikennelain mukaiset pyöräilyn viitat ja opasteet, joissa käytetään tieliikenteen kaltaisia opastetauluja ennen risteyksiä. Myös jalankulku- ja pyöräilyväylän ajoratamaalauksia tullaan vielä muuttamaan ja lisäämään kesän aikana.

Uuden korkeatasoisen Uudenmaantien avajaisia vietetään pyöräilyviikolla lauantaina 5.9. Piispanristin Prisman parkkipaikalla, mikäli koronaepidemiatilanne sen sallii. Tapahtumasta tiedotetaan lähempänä tarkemmin.

Hankkeen verkkosivuilla on kerrottu tarkemmin hankkeessa toteutetuista parannustoimenpiteistä.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus

- Kävely ja pyöräily: liikennejärjestelmäasiantuntija Piritta Keto, p. 050 380 7760

- Joukkoliikenne: joukkoliikenteen projektipäällikkö Soile Koskela, p. 040 749 5899

- Mt 110 laatukäytävähankkeen rakennuttaminen: projektipäällikkö Sakari Hurskainen, p. 0400 611 054

- Hankkeen verkkosivut: https://vayla.fi/varsinais-suomessa-rakenteilla/turun-kaupunkiseutu-mal-hankkeet/mt-110-viisaan-liikkumisen-hanke

- Turun kaupungin 28.4.2020 tiedote asiasta: http://www.turku.fi/uutinen/2020-04-28_uudenmaantielle-rakennetaan-pyorailyn-laatukaytavaa

 

 

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)