Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Perämeren meriluonnon kartoitusta uuden hankkeen voimin (Pohjois-Pohjanmaa)

SeaCOMBO (Sea Co-operation for Management of the Bothnian Bay) on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Länsstyrelsen Norrbottenin yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää Pohjanlahden biologisen monimuotoisuuden, elinympäristön ja ekosysteemin säilymistä sekä monimuotoisuuden mukanaan tuomia ekosysteemipalveluita. Hankkeen tarkoituksena on myös luoda paremmat edellytykset alueen kustannustehokkaalle suunnittelulle ja tarkoituksenmukaiselle hallinnoimiselle.

Hankkeen tavoitteet:

  • Asianosaiset ammattiryhmät, kuten käsittelijät, päättäjät ja konsultit, saavat lisää tietoa pohjoisen Perämeren meriympäristöstä, suojelutoimista ja hoidosta. Lisäksi ammattiryhmien välille muodostuu vahva ja laaja, maiden rajan ylittävä verkosto.
     
  • Tehdään selvitys mahdollisuuksista perustaa rajan ylittävä suojelualue pohjoiselle Perämerelle.
     
  • Luodaan pohjoisella Perämerellä suoritettavien kunnostustoimien suunnitelmaehdotus, joka perustuu hankealueen tarpeiden, sopivien menetelmien ja paikallisten olosuhteiden mukaisen toteutuksen selvittämiseen.
     
  • Lisätään suuren yleisön tietoisuutta pohjoisesta Perämerestä, sen ainutlaatuisuudesta ja siitä, että se on suojelemisen arvoinen.

SeaCOMBO:n kesän 2020 kenttätyöt ovat juuri alkaneet, ja kesän aikana vieraillaan usealla mahdollisella ennallistamiskohteella. Kohteilla arvioidaan meriluonnon tilaa, ennallistamistarvetta ja alueelle soveltuvia ennallistamistoimenpiteitä. Inventoitavilla alueilla tehdään kahlaamalla kartoituspisteitä, joilta selvitetään pohjanlaatu ja kasvillisuus, rajataan mereisiä luontotyyppejä ja lennätetään dronea. Kesän 2020 kenttätyöt kohdistuvat Pyhäjoelle, Siikajoelle, Liminganlahdelle, Oulun edustalle ja Krunnien luonnonsuojelualueelle.

SeaCOMBO on Interreg pohjoisen ja Lapin liitonrahoittama yhteistyöhanke.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Erikoissuunnittelija Suvi Saarnio, p. 0295 038 027, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)