Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Onki- ja Porovedellä otettiin käyttöön uusi säännöstelylupa (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on ottanut Onkivedellä sekä Poroveden tasossa olevilla järvillä käyttöön uuden säännöstelykäytännön, joka perustuu Itä-Suomen aluehallintoviraston joulukuussa antamaan päätökseen. Muutoksen tavoitteena on kevään kuivuusriskien vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen siten, että säännöstelyä voidaan hoitaa nykyistä joustavammin erilaisissa vesitilanteissa.

Järvien säännöstelymääräyksiä on muutettu siten, että pakollisesta vedenkorkeuden kevätalennuksesta on luovuttu. Alennus voidaan kuitenkin tehdä, mikäli vesistöennusteiden mukaan on odotettavissa keskimääräistä suurempi tulva, millä varmistetaan se, että huipputulvien korkeus ei nouse. Myös loppuvuoden säännöstelymääräyksiä on muutettu siten, että loppuvuoden vedenpinnan nostosta on luovuttu. Muutoksen tarkoituksena on jättää järviin varastotilaa mahdollisten talvitulvien varalle.

Säännöstelyn muutos näkyy vesistössä siten, että vedenpinnan alentamista ei ole aloitettu aiempaan tapaan. - Koska lumimäärä valuma-alueella on selvästi keskiarvoa pienempi ja kevättulvaennusteet osoittavat maltillista tulvaa, järvien vedenpinta pidettäneen koko kevättalven lähellä nykyistä korkeutta, vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta toteaa.

Tavoitteena on kevään kuivuusriskien vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Onki- ja Poroveden säännöstelyn seurantaryhmä kokoontui 20.2.2020 keskustelemaan uudesta säännöstelyluvasta. Kokouksessa todettiin, että muutos on järvien tilan kannalta hyvä ja se tuli hyvin otolliseen aikaan, koska talvi on ollut vesitilanteeltaan poikkeuksellinen.  -Muutos myös helpottaa alapuolisen Maaninkajärven ja Kallaveden vesitilannetta, koska Onki- ja Porovedestä ei tarvitse juoksuttaa niin paljon vettä kevätalennuksen aikaan saamiseksi", Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen kertoo. 

Myös Kallaveden vuonna 2012 annetussa säännöstelyluvassa on varauduttu ilmastonmuutokseen. Luvan mukaan kevätalennusta ei tarvitse tehdä, jos lumen määrä on ajankohtaan nähden vähäinen tai vesistöennusteiden perusteella on odotettavissa keskimääräistä pienempi tulva. Tämän hetken ennusteiden mukaan Kallavedellä ei ole odotettavissa selkeää tulvahuippua, vaan vedenpinta pysynee nykyisellä korkealla tasolla koko kevään.

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskus:
johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, puh. 0295 026 828, tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, puh. 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi

Kuvat:
Onkiveden ja Kallaveden kevättulvaennusteet lupaavat keskimääräistä alhaisempaa kevättulvaa, vaikka kevätalennuksia ei tehdäkään.
Kuvien lähde: www.vesi.fi

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)