Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Päällysteiden ylläpitotyöt 2020 (Itä-Suomi)

Pohjois-Savon ELY -keskus on suunnitellut käyttävänsä vuonna 2020 päällystetyn tieverkon päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon Itä-Suomessa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) noin 30 miljoona euroa. Käytettävissä oleva rahoitus on noin kaksinkertainen viime vuoteen nähden.

Tämän hetkisen päällystysohjelman mukaan maanteitä päällystetään Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa yhteensä noin 495 kilometrin matkalla, kun edellisenä vuonna päällystyspituus oli 240 km. Lopulliseen päällystyspituuteen vaikuttaa kilpailutettavien urakoiden hintataso sekä raaka-aineiden (bitumin ja nestekaasun) hintakehitys.

Rahoitustason nosto tuli tarpeeseen

Tänä vuonna Itä-Suomen alueella päällystetyn tieverkon kunto pysyy lähes ennallaan vuoteen 2019 nähden, kun viime vuosikymmenen ajan päällysteiden kunto on aina huonontunut edellisestä vuodesta.

Huolimatta lisääntyneestä rahoituksesta alemman tieverkon päällysteistä 20% on huonokuntoisia ja tulevaisuuden näkymät ovat edelleen huolestuttavat. Tällä hetkellä tieverkon päällysteistä noin puolet on elinkaarensa lopussa ja niiden rappeutumisen ennustetaan kiihtyvän nykyisestä. Jotta alemmankin tieverkon kuntoa pystyttäisiin kehittämään, tarvitaan edelleen pitkäjänteistä panostusta tieverkon ylläpitoon. Itä-Suomen alueella tämä tarkoittaisi sitä, että päällystettävän tieverkon pituuden tulisi olla kuluvalla vuosikymmenellä noin 500 kilometriä/vuosi.

Päällystetyn tieverkon ylläpitotyöt muodostuvat teiden uudelleen päällystystöistä, päällysteiden paikkauksista sekä tiemerkintöjen kunnostamisesta. Päällystystöiden yhteydessä tehdään muutamilla kohteilla myös pieniä tierakenteen parantamistoimenpiteitä.

Itä-Suomen alueella on parhaillaan urakkakilpailussa kolme päällystysurakkaa, joihin tarjoukset saadaan huhtikuun alkuun mennessä.

Merkittävimpiä kohteita tulevana kesänä

Pohjois-Savo:

  • Vt 5 Kellolahti-Vuorela, 9,0 km (molempien ajoratojen kaikki kaistat)
  • Vt 5 Oravijärvi-Kuohunkangas, 17,5 km (sis. ajoradan leventämisen 1 metrillä)
  • Vt 23 Varkauden keskusta, 3,0 km

Pohjois-Karjala:

  • Vt 6 Kontiolahti-Ahmovaara, 38,6 km
  • Kt 73 Kurkisuo-Lieksa, 14,0 km
  • Kt 74 Maukkula-Ilomantsi, 9,4 km

Etelä-Savo:

  • Vt 5 Tikkala-Savilahti, 11,0 km
  • Vt 13 Tusku-Harjumaa, 23,4 km
  • Kt 62 Hurissalo-Pistohiekka, 15,5 km

Vuoden 2020 alustavat päällystystyökohteet on esitetty alla olevassa kartassa

Muutokset ja lisäykset ovat vielä mahdollisia kartalla esitettyihin kohteisiin.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Ylläpitovastaava Kimmo Tiikkainen, puh. 0295 026 766, kimmo.tiikkainen(at)ely-keskus.fi

                                           

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)