Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn haetaan vähälumisen talven vuoksi poikkeuslupaa (Pirkanmaa)

Lumikertymä on jäämässä ennätyksellisen alhaiseksi, minkä vuoksi järvillä ei ole suurta tarvetta varautua kevättulviin. Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn haetaankin poikkeuslupaa, jotta vedenkorkeutta ei tarvitsisi tänä talvena laskea säännöstelyn lupaehtojen edellyttämällä tavalla. Poikkeusluvasta on hyötyä myös Kokemäenjoen hyydetulvien ehkäisyyn.

Näsijärven säännöstely-yhtiö hakee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta säännöstelyn poikkeuslupaa Näsijärvelle, ja Pirkanmaan ELY-keskus Pyhäjärvelle. Kummankin järven säännöstelyluvan mukaan vedenkorkeutta tulee laskea helmi-maaliskuun aikana, jotta järvissä on riittävästi tilaa sulamisvesille.

Näillä näkymin lumikertymät ovat jäämässä tänä keväänä ennätyksellisen pieniksi eikä järvillä siksi ole suurta tarvetta varautua kevättulviin. Lisäksi helmikuulle ennustetut pakkaset lisäävät hyydetulvariskiä Kokemäenjoessa, jos juoksutukset säännöstellyistä järvistä pidetään pakkasten aikaan liian suurina. Hyyteen muodostumista voidaan pienentää edesauttamalla jääkannen muodostumista Kokemäenjoessa.

– Poikkeuslupa mahdollistaisi reagoimisen ensi viikolla ennustettuun pakkasjaksoon, jolloin Kokemäenjoen voimalaitosten juoksutuksia olisi jääkannen muodostumisen kannalta parasta pienentää. Juoksutusten pienennys näkyisi nopeasti Pirkanmaan suurten säännösteltyjen järvien, eli Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven, vedenkorkeuksien nousuna. Tarkkaa ajankohtaa juoksutusten pienentämiselle ei kuitenkaan voida vielä tässä vaiheessa sanoa, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Luonnontilaisista järvistä purkautuu vielä pakkastenkin tultua paljon vettä

Tänä talvena vesimäärät ovat olleet hyvin suuria, koska marraskuussa oli poikkeuksellisen sateista ja joulu-tammikuussa sateet ovat tulleet pääsääntöisesti vetenä eikä lunta ole kertynyt. Tästä syystä juoksutukset säännöstellyistä järvistä ovat olleet ajankohtaan nähden kaksinkertaisia ja Kyrösjärvellä jopa nelinkertaisia.

– Tammerkoskella vettä on jo pidemmän aikaa juoksutettu täysillä turbiinien läpi ja sen lisäksi voimalaitoksen ohi tulvaluukuista. Näillä näkymin ohijuoksutus jatkuu pitkään, vaikka AVI myöntäisi poikkeusluvan. Poikkeuslupa mahdollistaa kuitenkin pienemmän ohijuoksutuksen, toteaa Näsijärven säännöstely-yhtiön toimitusjohtaja Jukka Joronen.

Ensi viikolle ennustetut pakkaset pienentävät hiukan järviin valuvan veden määrää.

– Pakkasista huolimatta säännösteltyihin järviin virtaa edelleen paljon vettä, koska yläpuolisissa luonnontilaisissa järvissä vedenpinnat ovat hyvin korkealla ja paikoittain jopa tavanomaisia kevättulvakorkeuksia korkeammalla. Näistä järvistä purkautuu vettä isoja määriä, vaikka lämpötilat olisivat pidemmän aikaa miinuksella, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä.

Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupiin haetaan myös pysyvää muutosta

Nykyisiin säännöstelylupiin halutaan tehdä pysyvät tarkistukset kevään osalta. Muutoshakemusten tarkoituksena on lisätä joustavuutta vesistöjen säännöstelyyn varsinkin keväisin. Säännöstelylupien haltijat ovat jättäneet hakemukset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle jo syksyllä 2018. Näsijärven hakemuksesta vastaa Näsijärven säännöstely-yhtiö ja Pyhäjärven hakemuksesta Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus:
johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 (poissa 31.1.2020)
vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359

Näsijärven säännöstely-yhtiö:
toimitusjohtaja Jukka Joronen, p. 020 630 3001

Nykyisten lupaehtojen ja nyt haetun poikkeusluvan mukaiset vedenkorkaudet kuvana Näsijärvellä.

 

Nykyisten lupaehtojen ja nyt haetun poikkeusluvan mukaiset vedenkorkaudet kuvana Pyhäjärvellä.

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)