Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Haettavana rahoitusta porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Lapin ELY-keskus ottaa vastaan tutkimushankehakemuksia, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Samoin rahoitusta voidaan myöntää kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle sekä luonnolliselle henkilölle. Tutkimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on jo aloitettu.

Porotaloudella tarkoitetaan poronhoitolaissa tarkoitettua poronhoitoa. Luontaiselinkeinolla tarkoitetaan porotaloutta sekä muuta maataloutta. Muuksi maataloudeksi katsotaan tällöin muun luontaiselinkeinon ohella pienimuotoisesti harjoitettu tavanomainen maataloustuotanto, ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys sekä, lukuun ottamatta kalastusta ja metsätaloutta sekä muu luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien luonnonvarojen hyödyntäminen.

Tutkimuksen painopisteet vuonna 2020 ovat

  1. Eri maankäyttömuotojen kumulatiivinen vaikutus poronhoitoon ja luontaiselinkeinoihin sekä poronhoitokulttuuriin.
  2. Kolttakulttuurin kehittäminen ja säilyttäminen - olemassa olevan tutkimustiedon koonti ja hyödyntäminen.
  3. Haaskakuvaustoiminnan vaikutus porotalouteen.

Hakulomakkeelle laaditut hakemukset on toimitettava Lapin ELY-keskukseen viimeistään tiistaina 31.3.2020 klo 16.15 mennessä.

Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti pdf-tiedostona Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon, kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi. Viestin otsikkoon hankkeen nimi.

Hakemus voidaan toimittaa myös osoitteeseen Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää sivunumeroitu tutkimussuunnitelma liitteineen.

Alla linkit hakuohjeisiin ja -lomakkeisiin. Hakulomakkeita saa myös Lapin ELY-keskuksesta.

Hakulomake ja ohjeet

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta

  • ryhmäpäällikkö Anne Ristioja 0295 037 118
  • ylitarkastaja Inka Ahonen 0295 037 096
  • sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)