Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Railot ja uveavannot kannattaa jo huomioida jäillä liikuttaessa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen Ympäristökeskus mittasivat jään paksuuksia torstaina 20.2.2020 kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin n. 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 8-23 cm välillä. Jäänpaksuudet ovat monella mittauspaikalla alhaisimmillaan verrattuna koko havaintosarjaan ja keskimäärin 20-30 cm ajankohdan keskimääräisiä arvoja pienempiä.

Railoja ja uveavantoja useilla havaintojärvillä

Tuuli- ja uveavantoja sekä railojen aiheuttamia vapaan veden alueita esiintyi useilla havaintojärvillä. Tyypillisesti mm. uveavantoja alkaa muodostua vasta lopputalvesta, mutta aurinkoinen sää on lisännyt nopeasti uveavantojen määrää jo helmikuun loppupuolella.

Jäänpaksuudet ovat keskimäärin 18-22 cm alle keskiarvon

Lauhan sään johdosta uutta teräsjäätä on syntynyt vain hieman. Kaikilla kuudella havaintopaikalla jäänpaksuus kasvoi ainoastaan 1-5 cm viimeisen 20 päivän aikana. Eniten jää vahvistui Ristiinassa Yöveden havaintopaikalla (5 cm). Muilla havaintojärvillä jää paksuuntui 1-4 cm. Kohvajäätä ei ole muodostunut mittauspaikoille eli kaikilla havaintopaikoilla jää koostui pelkästään teräsjäästä.

Yövedellä, Korpijärvellä, Peruvedellä ja Pyhävedellä mitattiin edelleen pienimmät jäänpaksuudet mitä koko havaintosarjan aikana (vuosina 2004-2019) on mitattu. Haukivedellä ja Kyyvedellä jäätä on noin 20 cm vähemmän mitä keskimäärin helmikuun lopussa.

Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä mitattiin 20.2.2020 kokonaisjäänpaksuudeksi 23 cm, joka on vain 2 cm suurempi lukema kuin 30.1.2020 suoritetussa mittauksessa. Haukivedellä Oravin kanavalla mitattiin jäänpaksuudeksi 18 cm eli jäänpaksuus on kasvanut 3 cm tammi- ja helmikuun vaihteesta.

Etelä-Savon valtakunnallisilla havaintopaikoilla jäänpaksuudet ovat keskimäärin 18-22 cm alle keskiarvon.

Mittaukset tehdään valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla 10 päivän välein ja alueellisilla havaintopaikoilla 20 päivän välein. Seuraava mittauspäivä on valtakunnallisilla havaintopaikoilla 30.2.2020 ja alueellisilla havaintopaikoilla 10.3.2020.

Teräsjään paksuus ja jään kantavuus

Sateet ja lämmin sää ovat sulattaneet jään päällä olevan eristävän lumikerroksen, jolloin teräsjäätä pääsee muodostumaan helpommin pienemmilläkin pakkaslukemilla. Sääennusteen mukaan luvassa on hieman pidempi yhtäjaksoinen pakkasjakso, joka lisännee jonkin verran teräsjään paksuutta. Ennusteessa ei ole havaittavissa lumisateita, jolloin myöskin jään kantavuus paranee tasaisesti maaliskuulle mentäessä.

Jäänpaksuus vaihtelee samalla järvelläkin

Jäänpaksuuden erot vesistön eri osissa ovat edelleen suuria, ja siksi jäillä liikkujien tulee olla varovaisia. Vaikka suojaisemmissa lahdissa ja lammilla jäätä on jo paikoin 20 cm, niin etenkin kapeikot ja suuremmat selkävedet voivat olla täysin sulia tai lumikerroksen alla on vain ohut kerros jäätä. Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauspaikat eivät myöskään sijaitse virtapaikoissa.

Linkki:

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 031

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192