Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Maanteiden päällystysohjelma on täydentynyt uusilla kohteilla (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitämien maanteiden päällystystyöt käynnistyivät toukokuun alussa. Heinäkuun alkuun mennessä uusia päällysteitä on tehty jo noin 46 kilometrin matkalle. Alkukesästä työt ovat painottuneet Viitasaaren ja Pihtiputaan alueelle.

Toukokuussa liikenne- ja viestintäministeriö myönsi maanteiden päällysteiden uusimiseen lisärahoitusta. Päällysteen sideaineena käytetyn bitumin
hintatason lasku on lisäksi vapauttanut päällystämiseen varattuja määrärahoja uusien kohteiden kilpailutukseen.

Lisäurakan myötä päällystysohjelmaan kaivattua pituutta

Lisäurakan kohteet sisältävät LVM:n lisärahoituksella tehtävät kohteet sekä perusväylänpidon rahoituksella tehtäviä kohteita. Kohteiden yhteispituus on yhteensä noin 32 kilometriä.

Lisäurakka sisältää seuraavat kohteet:

Vt 9 Länkipohja, pituus noin 3,8 km

Kt 69 Hytölä-Konnevesi, 6,1 km

Mt 618 Viisarimäki-Toivakka, 4,2 km

Mt 16685 Ruokkeentie-Palokanorsi, 2,2 km

Mt 6090 Muurame, 2 km

Mt 6181 Leppälahti, 1 km

Mt 16623 Keljonkankaantie, 2 km

Mt 16687 Saarenmaantie, 1 km

Mt 16811 Sumiainen, 1,3 km

Valtatie 4 ja 9 eritasoliittymien ramppeja Muuramessa ja Jyväskylässä, 5,8 km

Mt 642 Suolahdenien kevyen liikenteen väylä välillä Kaura-aho-Nakertaja, 2,5 km

Keski-Suomen ELY-keskuksen vuoden 2020 päällystysohjelman pituus kasvaa noin 140 kilometriin, joka mahdollistaa toimenpiteiden kohdistamisen myös keskivilkkaalle tieverkolle sekä eritasoliittymien ramppeihin. Kaikkiaan päällystetyn tieverkon korjauksiin ja paikkauksiin sekä tiemerkintöihin käytetään vuoden 2020 aikana noin 13,5 miljoonaa euroa.

Vähäliikenteisten teiden korjauksissa turvaudutaan paikkaamiseen

Vähäliikenteisten teiden rakenteen parantamiseen ja päällysteiden uusimiseen ei voida nykyisellä rahoitustasolla kohdistaa toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa, vaan toimenpiteenä on pääosin paikkaus. Päällystepaikkaukset kohdistetaan teille, joiden yleiseen kuntotilanteeseen paikkaamalla voidaan vielä merkittävästi vaikuttaa. Osalla etenkin liikennemäärältään alle noin 300-400 ajoneuvoa vuorokaudessa olevilla teillä paikataan vain liikenteelle vaaralliset vauriokohdat. Lisäksi vaurioista varoitetaan tarvittaessa liikennemerkein sekä lasketaan paikallisesti nopeusrajoituksia.

Heinä-elokuussa päällystyöt alkavat Jyväskylän ja Petäjäveden alueilla

Lisäurakan työt alkavat alustavan aikataulun mukaan elokuun alussa yötyönä tehtävillä eritasoliittymien rampeilla. Osa rampeista suljetaan työn ajaksi turvallisen työn ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Sulkemisesta tiedotetaan erikseen noin viikkoa ennen päällystystöitä.

Käynnissä olevan urakan osalta työt etenevät aikataulun mukaisesti siten, että heinä-elokuussa päällystöitä tehdään maantie 604:llä, valtatie 18:lla sekä Petäjäveden taajamassa. Päällystystyöt Viitasaarella maantie 659:llä valmistuvat heinäkuun puoleen väliin mennessä.

Muista turvallinen liikkuminen päällystystyömaan kohdalla

Päällystystyömaalla on käytössä ainoastaan ajoradan toinen kaista, minkä takia päällystyömaan kohdalla tulee varautua pysähtymään ja odottamaan.

Liikenneturvallisuuden ja päällystystyömaalla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi päällystystyömaan kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sekä työnaikaisia liikenteen ohjausjärjestelyjä.

 

Päällystystöiden toteuttamisesta tänä vuonna Keski-Suomen alueella vastaavat NCC Industry Oy ja Peab Industri Oy. Päällystystöiden lisäksi maanteitä korjataan erilaisilla paikkauksilla sekä uusitaan tiemerkintöjä. Paikkaustöitä Keski-Suomen alueen maanteillä tekee GRK Infra Oy ja tiemerkintöjä Hot Mix Oy Finland.

Lisätietoja:

Ylläpitovastaava, Markus Simonen, p. 0295 026 536
Janne Hölttä (6.7.-31.7.2020), p. 0295 023 530

Päällystystöiden etenemisestä tiedotetaan kesän aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualueen Twitter-tilillä: https://twitter.com/elyliiks

Keski-Suomen ELY-keskuksen päällystyskohteet kartalla:

Keski-Suomen päällystyskohteet ja alustava aikataulu:
https://vayla.fi/keski-suomessa-rakenteilla/paallystystyot

Maanteillä tehtävistä töistä sekä liikenteen häiriötilanteista on saatavilla maan laajuisesti tietoa Liikennetilanne-palvelusta: https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Aikaisemmat tiedotteet:
Maanteille uusia päällystyskohteita lisärahoituksen myötä (Keski-Suomi) (11.5.2020)

Vuoden 2020 päällystystyöt alkavat (Keski-Suomi) (23.4.2020)